januari 2017

Från och med 1 februari 2017 ändras reglerna för både nya nystartsjobb och för beslut om förlängning av pågående. De nya reglerna gäller krav på kollektivavtal eller att lön och förmåner i väsentliga delar är lika med kollektivavtalen i branschen, tiden med ersättning begränsas upp till två år och hur ersättningarna räknas ut.

Fortsätt läsa

Arbetsgivare som har medarbete med behov av rehabilitering kan söka stöd från Försäkringskassan för utredning för att underlätta för att medarbetaren ska kunna komma tillbaka till arbetet. Det går också att söka pengar för utredning av förebyggande åtgärder. Har du arbete som omfattas av AGS kan du söka ersättning för medarbetare som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Fortsätt läsa

Arbetaravtalet löpte ut den 31 december 2016. IDEA och Kommunal har kommit överens om att prolongera avtalet under den tid kollektivavtalsförhandlingarna pågår.

Fortsätt läsa

Vår ambition är att ge dig den kunskap du behöver för att bli säker i din arbetsgivarroll och istället lägga din tid på utveckling av verksamheten. IDEAs kurser erbjuder därför en mängd kunskap du har nytta av i ditt ideella engagemang och arbete. Boka en kurs innan 15 januari och få 10 procent rabatt.

Fortsätt läsa