Almedalen

Seminarium:

Resan till arbete – nyanländas väg till ett fast jobb

Varför är vägen till arbete så lång för nyanlända? Vad har värderingsstyrda organisationer och företag för roll och ansvar när det gäller nyanländas väg till en anställning?

Camile Sayegh som kom till Sverige 2014 från Syrien, berättar om sin väg till arbete. Swedbank, Fryshuset och Hemfrid delar med sig av sina framgångar och utmaningar. Arbetsförmedlingen och Stockholms stad berättar om sitt uppdrag att utbilda och hjälpa människor i arbete.

Deltagare

  • Roy Melchert, chef integration och etablering, Arbetsförmedlingen
  • Katarina Bexar, enhetschef extern arbetsgivarsamverkan Stockholms stad
  • Maria Andersson, vd Hemfrid
  • Johan Oljeqvist, vd Fryshuset
  • Gith Bengtsson, HR-chef Swedbank
  • Camile Sayegh
  • Monica Lysholm, förbundsdirektör IDEA
  • Petter Skogar, förbundsdirektör KFO
  • Hanna Gerdes, moderator

Tid och plats

Donnerska huset, Donners plats 1, måndagen den 3 juli klockan 11–12.

Arrangörer

IDEA och KFO