Avtal 2017

Riksavtal som omförhandlas under avtalsrörelsen 2017

Tjänstemannaavtalet

Unionen, Akademikerförbunden
Löptid: 160401 – 170331
Förhandlare: Mattias Blomberg (avtalsansvarig), Marianne Svensson

Förhandlingarna fortsätter efter midsommar.

Information om förhandlingarna (inloggning krävs)
Kommentar till Unionens utskick, 2017-06-19
Läget i avtalsförhandlingarna, 2017-06-14
– Läget i avtalsförhandlingarna, 2017-05-22

Arbetaravtal

Kommunal
Löptid: 170101 – 200331
Förhandlare: Marianne Svensson (avtalsansvarig), Mattias Blomberg

» 2017-05-30 Nytt avtal klart. Läs mer här (inloggning krävs).

Fastighetsarbete

Fastighetsanställdas förbund
Löptid: 170401 – 200831
Förhandlare: Rebecka Stendahl (avtalsansvarig), Mattias Blomberg

» 2017-06-14 Nytt avtal har träffats. Läs mer här (inloggning krävs).

Trossamfundet Svenska Kyrkan

Kommunal 160401 – 170331
Vision 130401 – tillsv
Förhandlare: Mattias Blomberg (avtalsansvarig), Marianne Svensson

Förhandling har påbörjats.

Café, hotell och restaurangavtalet

Hotell och Restaurang Facket, HRF
Löptid: 170401 – 200331
Förhandlare: Rebecka Stendahl (avtalsansvarig), Karin Avesand

» 2017-06-20 Nytt avtal har träffats. Läs mer här (inloggning krävs.

Ridskoleavtalet, Ridinstruktörer och stallpersonal hos ridhusföretag

Kommunal
Löptid: 160701 – 170630
Förhandlare: Rebecka Stendahl (avtalsansvarig), Marianne Svensson

Städningsarbete i egen regi

Fastighetsanställdas förbund
Löptid: 160901 – 171031
Förhandlare: Mattias Blomberg (avtalsansvarig), Rebecka Stendahl

Friskoleavtalet

LR/Lärarförbundet: 130901 – 170831
Vision: 130901– tillsv
Kommunal 161101 – 171031
Förhandlare: Marianne Svensson (avtalsansvarig), Mattias Blomberg


IDEA:s förhandlingsdelegation

Det är IDEA:s styrelse som enligt stadgarna utser förhandlingsdelegater. Delegationens uppgift är att besluta om kollektivavtalsfrågor samt att bestämma vilka frågor som IDEA ska driva i förhandlingarna. Under avtalsförhandlingarna 2017 består delegationen av följande styrelseledamöter:

  • Mikael Sjölund, Svenska kyrkan.
  • Anita Kringberg, Fryshuset.
  • Anna Nordström, Rädda Barnen.
  • Caroline Thunved, Scouterna.
  • Mikael Lundström, Elevera.

Delegationens arbete leds av avtalsansvarig förhandlare från IDEA, som också sitter i de direkta förhandlingarna med de fackliga ombudsmännen.

Under pågående förhandlingar sker kontinuerliga avstämningar mellan förhandlarna och delegationen.

Vilka frågor vill IDEA driva i avtalsrörelsen?

IDEA vill att de tidsbegränsade anställningsformerna i kollektivavtalen ska stödja medlemsorganisationerna och deras verksamheter på ett önskvärt sätt. Det finns ett behov hos IDEA:s medlemmar att ha möjlighet till tidsbegränsade anställningar:

  •  för att kunna erbjuda jobb till människor långt från arbetsmarknaden (yngre, nyanlända och personer med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning),
  • för att organisationer med insamlingsverksamhet, där behovet av arbetskraft skiftar över tid, ska kunna bedriva sin verksamhet,
  • då vissa arbetsgivare har behov av att anställa tränare/instruktörer eller motsvarande för begränsad tid.

Vidare vill IDEA utveckla den individuella lönesättningen och få en mer individbaserad lokal lönebildning. De individgarantier som finns i vissa avtal hindrar den individuella lönesättningen, särskilt i verksamheter med få anställda.


Industrins avtal

Industrins parter enades den 31 mars om ett treårigt avtal. Överenskommelsen inom industrin fungerar som ett märke och har en normerande verkan för andra kollektivavtal som tecknats på den svenska arbetsmarknaden. Avtalsvärdet är 6,5 % på tre år varav 0,5 % till fortsatt deltidspensionsavsättning (flexpension).