Medlemsinfo

Nu har insamlingen av medlemsuppgiften startat. Enkäten har skickats ut per mejl. Rapporteringen pågår till och med 2 mars. Varje medlem är skyldig att rapportera in uppgifter om 2017 års totala utbetalda bruttolönesumma och om antal anställda per den 31 december 2017. Insamlad data är underlag till fakturering av service- och medlemsavgiften som skickas ut under mars/april 2018.

Fortsätt läsa

Den 7 februari är det dags för Ledarskapsarenan där civilsamhällets ledare tillsammans med forskare och opinionsbildare tar del av aktuella samhällsfrågor.

Fortsätt läsa

Vad händer i en ideell organisation under ett verksamhetsår när det gäller arbetsgivaransvaret och ekonomin? Vad behöver du som arbetsgivare och verksamhetsansvarig göra under året? Det tar vi på IDEA och Swedbank reda på i vår poddserie.

Fortsätt läsa

Vi hoppas att du som medlem har möjlighet att hjälpa oss att bli bättre genom att svara på vår medlemsundersökning som har skickats ut idag. I år innehåller den också några frågor från styrelsen som ska ligga till grund för IDEA:s strategi de närmaste åren.

Fortsätt läsa

IDEAs rådgivningsjour är stängd midsommarafton. Resterande sommar är rådgivningsjouren öppen ordinarie tid kl 9 – 16 måndag till och med fredag. Välkommen att ringa direktnummer till jouren 08-632 29 99 eller mejla till jouren@ideella.se.

Fortsätt läsa

I år kommer vi vara i Citykonditoriets lokaler i Stockholm. Förbundsmötet börjar kl 16.30. Vi inleder eftermiddagen med föreläsning kl 15.00. Välkommen med din anmälan!

Fortsätt läsa

Varje medlem i IDEA är skyldig att rapportera in uppgifter om föregående kalenderårs totala lönesumma och antal anställda per den 31 december 2016. Insamlad data är underlag till kommande fakturering av service- och medlemsavgiften 2017. Enkäten för inrapporteringen är nu stängd.

Fortsätt läsa

Valberedningen hälsar att de är i full gång med sitt arbete och önskar nu få in förslag på kloka och samarbetsvilliga ledare och chefer från IDEAs medlemmar. I år efterfrågas även ordförandekandidater.

Fortsätt läsa

Riksdagen har antagit regeringens förslag till ändring i diskrimineringslagen. Ändringarna i lagen innebär att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samtliga diskrimineringsfaktorer i diskrimineringslagen (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). En annan nyhet är att lönekartläggningar från 2017 ska genomföras årligen.

Fortsätt läsa

Lagen träder i kraft 1 januari 2017. Lagen innehåller bestämmelser som ger ett särskild skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Kravet för att arbetstagaren ska omfattas av det förstärkta skyddet är att det rör sig om ett allvarligt missförhållande som avser brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga förhållanden. […]

Fortsätt läsa