Kurser

Det ska vara lätt att göra rätt

Vi på IDEA vet vilka utmaningar som kan uppstå i en ideell organisation. Oavsett om du sitter i styrelsen eller direkt i verksamheten har du ett ansvar att följa de lagar och regler som gäller för ideella organisationer. Detta kan ibland ta stort fokus från organisationens kärnverksamhet. Det är därför IDEA finns!

Vår ambition är att ge dig den kunskap du behöver för att bli säker i din arbetsgivarroll och istället lägga din tid på utveckling av verksamheten. IDEAs kurser erbjuder därför en mängd kunskap du har nytta av i ditt ideella engagemang och arbete.

Av- och ombokningsregler

Arbetsmiljökurs

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder som  behövs för att motverka och förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren har även arbetsmiljöansvaret för frivilliga/volontärer som utför arbetsrelaterade uppgifter. Arbetstagaren har också ett aktivt ansvar att medverka till att arbetsmiljön blir bra. Den här kursen belyser roller, ansvar och allas medverkan i arbetsmiljöarbetet.
Läs mer

Certifierad arbetsgivare

För dig som vill bli en bättre arbetsgivare finns nu möjligheten att gå kursen certifierad arbetsgivare. Det innebär att du under fyra dagar får djupgående kunskap om de olika delarna av arbetsrätten: anställa, arbetsmiljö, förhandlingar och avsluta anställningen. Du förbereder dig inför träffarna och under de fyra kursdagarna när du träffar Monica Lysholm och Rebecka Stendahl diskuterar ni och gör praktiska övningar.
Läs mer

Förhandlarkurs

Vi går igenom juridiken med grunderna i Medbestämmandelagen (MBL), arbetsgivarens förberedelser och genomförande av olika slags förhandlingar. Du får också praktiskt träna olika förhandlingssituationer.

Läs mer

Kurs i tjänstemannaavtalet

Lär dig mer om Tjänstemannaavtalets allmänna bestämmelser och avtalets utformning i sin helhet. Under kursen kommer du att få omsätta dina kunskaper i praktiska övningar.

Läs mer

Löneseminarium

Under seminariet kommer vi att gå igenom löneprocessens alla delar.

Läs mer

Ny i IDEA

Nu när ni är medlem i IDEA vill vi att ni ska veta hur ni bäst använder våra tjänster. Utöver vår arbetsrättsliga kompetens finns kurser, försäkringar, medlemsförmåner och ett kansli som brinner för att stötta er verksamhet. Så ta tillfället i akt och besök oss!
Läs mer

Skräddarsydda kurser

Vi erbjuder alla våra utbildningar anpassade till just din organisation. Det kan till exempel gälla grundläggande arbetsrätt, arbetsmiljöföreskriften, individuell lönesättning, att anställa, att avsluta en anställning, allmänna anställningsvillkor enligt ert kollektivavtal eller fackliga förhandlingar.

Läs mer

Styrelsens ansvar − en skräddarsydd kurs

På den här kursen utvecklar vi ert styrelsearbete. Fokus ligger på era strategiska frågor, arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Kursen är en halvdag.
Läs mer