Kurser

Det ska vara lätt att göra rätt

Vi på IDEA vet vilka utmaningar som kan uppstå i en ideell organisation. Oavsett om du sitter i styrelsen eller direkt i verksamheten har du ett ansvar att följa de lagar och regler som gäller för ideella organisationer. Detta kan ibland ta stort fokus från organisationens kärnverksamhet. Det är därför IDEA finns!

Vår ambition är att ge dig den kunskap du behöver för att bli säker i din arbetsgivarroll och istället lägga din tid på utveckling av verksamheten. IDEAs kurser erbjuder därför en mängd kunskap du har nytta av i ditt ideella engagemang och arbete. Vi har grundkurser, specialkurser och certifierad arbetsgivare. Ni kan också skräddarsy en utbildning utifrån organisationens behov.

Gå till vår kalender

Av- och ombokningsregler

Arbetsmiljökurs

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder som  behövs för att motverka och förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren har även arbetsmiljöansvaret för frivilliga/volontärer som utför arbetsrelaterade uppgifter. Arbetstagaren har också ett aktivt ansvar att medverka till att arbetsmiljön blir bra. Den här kursen belyser roller, ansvar och allas medverkan i arbetsmiljöarbetet. Läs mer

Arbetsrättskurs

Det här är kursen ger en översikt över det arbetsrättsliga området som du som arbetsgivare ansvarar för. Vi går bland annat igenom anställningsformer, arbetstid, semester och MBL. Läs mer

Certifierad arbetsgivare

För dig som vill bli en bättre arbetsgivare finns nu möjligheten att gå kursen certifierad arbetsgivare. Det innebär att du under fyra dagar får djupgående kunskap om de olika delarna av arbetsrätten: anställa, arbetsmiljö, förhandlingar och avsluta anställningen. Inför varje kursträff läser du arbetsrättslig litteratur som IDEA förser dig med. Under de fyra kursdagarna när du träffar Monica Lysholm och Rebecka Stendahl diskuterar ni och gör praktiska övningar.
Läs mer

Dataskyddsförordningen för arbetsgivare

EU:s dataskyddsförordning, också kallad GDPR, ska börja tillämpas från och med maj 2018. Vi kommer gå igenom vad den nya förordningen kommer att innebära i praktiken för dig som arbetsgivare. Vad är det som gäller för behandling av personuppgifter vid anställning. Läs mer

De svåra uppsägningarna

Kursen ger fördjupade kunskaper kring de arbetsrättsliga reglerna vid uppsägning och avsked av personliga skäl. Hur ska en arbetsgivare hantera en anställd som missköter sig? Vad krävs för ett avsked?  Kursen tar upp rättsläget kring personliga skäl utifrån exempelvis misskötsamhet, samarbetssvårigheter, illojalitet, trakasserier, brott inom/utom anställningen och sjukdom. Läs mer

Kurs i tjänstemannaavtalet

Lär dig mer om Tjänstemannaavtalets allmänna bestämmelser och avtalets utformning i sin helhet. Under kursen kommer du att få omsätta dina kunskaper i praktiska övningar.

Läs mer

Ny i IDEA

Nu när ni är medlem i IDEA vill vi att ni ska veta hur ni bäst använder våra tjänster. Utöver vår arbetsrättsliga kompetens finns kurser, försäkringar, medlemsförmåner och ett kansli som brinner för att stötta er verksamhet. Så ta tillfället i akt och besök oss!
Läs mer

Skräddarsydda kurser

Vi erbjuder alla våra utbildningar anpassade till just din organisation. Den skräddarsydda kursen behöver inte följa vårt ordinarie kursutbud. Den kan vara en mix av olika delar inom arbetsrätten som just ni behöver.

Läs mer

Tillsammans får vi en bättre arbetsmiljö

Oavsett våra roller är vi varandras arbetsmiljö – chef som medarbetare. Arbetsmiljölagen är tydlig med att arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för en god arbetsmiljö. Det är inget en organisation någonsin kan bocka av utan det är ett kontinuerligt arbete där en stor del av vinsten faktiskt är det pågående arbetet i organisationen. Läs mer