Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Det har dykt upp fall där det har visat sig att ideella föreningar av misstag har tecknat arbetarförsäkringar via Fora även för tjänstemän i sin organisation. Detta är en risk. Om den anställde skulle bli sjuk eller avlida under arbetstid gäller inte sjuk- eller tjänstegrupplivförsäkringen. Organisationen kan även drabbas av återkrav från Arbetsförmedlingen om ni […]

Fortsätt läsa

I årets avtalsrörelse förhandlar IDEA totalt åtta olika riksavtal. Arbetet har under våren och sommaren varit intensivt, och har så långt resulterat i sex nya kollektivavtal. Avtalsrörelsen är alltså ännu inte slutförd och mycket arbete återstår. Under hösten ska parterna förhandla fram nya avtal på friskoleområdet samt för städning i egen regi.

Fortsätt läsa

Avtalet för Tjänstemän  med Unionen och Akademikerförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020 (36 månader) finns nu publicerat under Dina kollektivavtal.

Fortsätt läsa

Avtalet gäller från och med den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. Avtalet följer det av industrin satta märket på arbetsmarknaden.

Fortsätt läsa

IDEA och Kommunal har den 30 juni 2017 träffat överenskommelse om kollektivavtal avseende Ridinstruktör/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag för perioden 1 juli 2017 – 31 maj 2020.

Fortsätt läsa

Intresset för att få nyanlända i jobb är stort om vi ska se till antalet besökare på vårt seminarium i Almedalen under måndagen Resa till arbete − nyanländas väg till ett fast jobb.

Fortsätt läsa

Förhandlingarna om ett nytt tjänstemannaavtal är ännu inte avslutade och drar ut på tiden. Förhandlingarna fortsätter under vecka 27. Det finns inget som hindrar att arbetsgivaren påbörjar lönerevisionsarbetet. Däremot måste arbetsgivaren avvakta med återkoppling kring de individuella lönehöjningarna till dess avtalet är klart, eftersom något fastställt löneökningsutrymme ännu inte finns.

Fortsätt läsa

Almega Vårdföretagarna har kommit överens med Vision, Vårdförbundet och Fysioterapeuterna om avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) från och med den 1 januari 2017 och tillsvidare. Överenskommelserna tecknades under senvåren.

Fortsätt läsa

IDEAs rådgivningsjour är stängd midsommarafton. Resterande sommar är rådgivningsjouren öppen ordinarie tid kl 9 – 16 måndag till och med fredag. Välkommen att ringa direktnummer till jouren 08-632 29 99 eller mejla till jouren@ideella.se.

Fortsätt läsa

IDEA och Fastighetsanställdas förbund har träffat överenskommelse om kollektivavtal avseende avtalet Fastighetsarbete för perioden 1 april 2017 – 31 augusti 2020. Avtalet omfattar nya löner och delvis förändrade allmänna villkor. Årets uppgörelse följer övriga lönekostnadsökningar på arbetsmarknaden.

Fortsätt läsa