Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Vill du träffa en rådgivare i Malmö onsdagen den 21 februari? Kontakta Rebecka Stendahl direkt för att boka en tid.

Fortsätt läsa

Nu har insamlingen av medlemsuppgiften startat. Enkäten har skickats ut per mejl. Rapporteringen pågår till och med 2 mars. Varje medlem är skyldig att rapportera in uppgifter om 2017 års totala utbetalda bruttolönesumma och om antal anställda per den 31 december 2017. Insamlad data är underlag till fakturering av service- och medlemsavgiften som skickas ut under mars/april 2018.

Fortsätt läsa

Avtalet gäller samtliga anställda hos till IDEA ansluten förskola, skola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildningsverksamhet som genom så kallat inkopplingsförfarande blivit bunden av avtalet med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Avtalsperiod: 2017-09-01 – 2020-08-31. De centrala parterna har kommit överens om att benämna avtalet Skolavtalet för att skilja det från Almegas Friskoleavtal.

Fortsätt läsa

Den 7 februari är det dags för Ledarskapsarenan där civilsamhällets ledare tillsammans med forskare och opinionsbildare tar del av aktuella samhällsfrågor.

Fortsätt läsa

Hur utbrett är sexuella trakasserier i civilsamhällets organisationer? Är civilsamhället bättre än det offentliga och näringsliv på att arbeta förebyggande? Vad behöver vi lära oss som arbetsgivare och fack av #Metoo? Vad behöver chefer och styrelser göra annorlunda? 

Fortsätt läsa

Så blir ITP-premierna för 2018.

Fortsätt läsa

IDEA och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har sedan år 2010 tecknat ett kollektivavtal för fritidsverksamhet, förskolor, skolor och uppdragsutbildningsverksamhet, det så kallade Friskoleavtalet. Nu gällande avtal löpte ut den 31 augusti 2017 och har förlängts att gälla med 7 dagars ömsesidig uppsägningstid.

Fortsätt läsa

Det är regeringen som fastställer basbeloppen och dessa gäller från den 1 januari 2018. Prisbasbelopp 45 500 kronor (ökat med 700 kr) Förhöjt prisbasbelopp 46 500 kronor (ökat med 800 kr) Inkomstbasbelopp 62 500 kronor (ökat med 1 000 kr)

Fortsätt läsa

En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig arbetsgivarens order om att arbeta övertid. Frågan är om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägningen.

Fortsätt läsa

Ett nytt avtal för fristående förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildning har tecknats med Kommunal.  Avtalsperioden är 2017-11-01 – 2020-10-31.

Fortsätt läsa