Nyheter

Senaste nytt från IDEA

En arbetsgivare bunden av Kollektivavtal Tjänstemän ska från och med den 1 april 2018 betala en kompletterade premie/avgift till ITP1 respektive ITPK. Läs om vad avsättningen innebär och hur administrationen går till.

Fortsätt läsa

Nu finns det tre nya poddavsnitt att lyssna på. Lär dig mer om valberedningen och vad de kan bidra med i din organisation, vad som gäller med kontakterna med banken, firmatecknare eller företrädare – vad ska vi ha samt vilken arbetstidsmodell som kan passa bäst för er organisation och era medarbetare, schemalagd eller målstyrd arbetstid.

Fortsätt läsa

Nu finns en mer lättillgänglig handledning som går igenom vad arbetsgivaren ska tänka på vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Handledningen beskriver och förklarar de lagregler och den formalia som måste iakttas, samt innehåller länkar till användbara mallar och dokument.

Fortsätt läsa

Välkommen! I år äger mötet rum hos medlemsorganisationen Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Det finns fortfarande tid att nominera personer till styrelsen och skicka in motioner. 

Fortsätt läsa

Inrapporteringen av medlemsuppgiften pågår för fullt. Enkäten har skickats ut per mejl. Rapporteringen förlängd till och med 12 mars. Varje medlem är skyldig att rapportera in uppgifter om 2017 års totala utbetalda bruttolönesumma och om antal anställda per den 31 december 2017. Insamlad data är underlag till fakturering av service- och medlemsavgiften som skickas ut under mars/april 2018.

Fortsätt läsa

Den 16 februari har IDEA och Arbetsgivaralliansen tillsammans med Handelsanställdas förbund undertecknat en avsiktsförklaring om att inleda kollektivavtalsförhandlingar som avser second hand-butiker, e-handel för second hand, insamlingscentraler och liknande verksamheter.

Fortsätt läsa

Nu är det snart dags att välja vilka förtroendevalda som ska vara med och styra IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. IDEAs ändamål är att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen som arbetsgivare. Styrelsen träffas minst fyra gånger per år och ansvarar för IDEAs verksamhet enligt stadgar och förbundsmötesbeslut.

Fortsätt läsa

IDEA och Vision har kommit överens om förändringar i Skolavtalets allmänna villkor och om ett nytt löneavtal. Avtalet gäller samtliga anställda hos till IDEA ansluten förskola, skola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildningsverksamhet som genom så kallat inkopplingsförfarande blivit bunden av avtalet med Vision. 

Fortsätt läsa

Den 12 mars börjar Sten Lycke som rådgivare på IDEA. Han efterträder Marianne Svensson som går i pension april 2018.

Fortsätt läsa

Arbetstagaren var anställd som personlig assistent hos en brukare. Hon meddelade arbetsgivaren att hon tyckte sig blivit utsatt för sexuella och andra trakasserier av brukarens sambo. Frågan i målet är om arbetsgivaren haft en utredningsskyldighet enligt diskrimineringslagen.

Fortsätt läsa