Nyheter

Senaste nytt från IDEA

IDEA har träffat ett nytt Tjänstemannaavtal med Unionen och Akademikerförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020 (36 månader).

Fortsätt läsa

Avtalet gäller från och med den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. Avtalet följer det av industrin satta märket på arbetsmarknaden.

Fortsätt läsa

IDEA och Kommunal har den 30 juni 2017 träffat överenskommelse om kollektivavtal avseende Ridinstruktör/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag för perioden 1 juli 2017 – 31 maj 2020.

Fortsätt läsa

Intresset för att få nyanlända i jobb är stort om vi ska se till antalet besökare på vårt seminarium i Almedalen under måndagen Resa till arbete − nyanländas väg till ett fast jobb.

Fortsätt läsa

Förhandlingarna om ett nytt tjänstemannaavtal är ännu inte avslutade och drar ut på tiden. Förhandlingarna fortsätter under vecka 27. Det finns inget som hindrar att arbetsgivaren påbörjar lönerevisionsarbetet. Däremot måste arbetsgivaren avvakta med återkoppling kring de individuella lönehöjningarna till dess avtalet är klart, eftersom något fastställt löneökningsutrymme ännu inte finns.

Fortsätt läsa

Almega Vårdföretagarna har kommit överens med Vision, Vårdförbundet och Fysioterapeuterna om avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) från och med den 1 januari 2017 och tillsvidare. Överenskommelserna tecknades under senvåren.

Fortsätt läsa

IDEAs rådgivningsjour är stängd midsommarafton. Resterande sommar är rådgivningsjouren öppen ordinarie tid kl 9 – 16 måndag till och med fredag. Välkommen att ringa direktnummer till jouren 08-632 29 99 eller mejla till jouren@ideella.se.

Fortsätt läsa

IDEA och Fastighetsanställdas förbund har träffat överenskommelse om kollektivavtal avseende avtalet Fastighetsarbete för perioden 1 april 2017 – 31 augusti 2020. Avtalet omfattar nya löner och delvis förändrade allmänna villkor. Årets uppgörelse följer övriga lönekostnadsökningar på arbetsmarknaden.

Fortsätt läsa

IDEA har som första arbetsgivarorganisation skrivit under en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen i syfte att få ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning och nyanlända i arbete. Personer som annars riskerar att hamna i ett utanförskap.

Fortsätt läsa

IDEA och Kommunal har kommit överens om ett nytt Arbetaravtal. Avtalsöverenskommelsen ryms inom ramen för det av parterna inom industrin satta avtalsmärket om 6,5 % på tre år.

Fortsätt läsa