Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Ett nytt avtal för fristående förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildning har tecknats med Kommunal.  Avtalsperioden är 2017-11-01 – 2020-10-31.

Fortsätt läsa

I vågen av #metoo #tystnadtagning #visjungerut #medvilkenrätt #teknisktfel med flera har trakasserier på arbetsplatserna runt om i landet satts i fokus: alla har rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats. En av de återkommande frågorna är: vad gör din arbetsgivare? I kursen Sexuella trakasserier/trakasserier på arbetsplatsen får du som arbetsgivare veta hur du kan […]

Fortsätt läsa

Den 15 november tecknades ett 36 månaders avtal mellan Fastighetsanställdas förbund och IDEA för perioden 1 november 2017 – 31 oktober 2020.

Fortsätt läsa

Insamlingen pågår för fullt.  Om du som medlem saknar mejlet ”Insamling till lönestatistik” meddela ditt organisationsnummer och aktuell e-postadress till info@ideella.se, så får du inom kort en inbjudan att delta i insamlingen. Titta gärna i din postlåda för skräpmejl eller övrig e-post kan hända att informationen har hamnat där. Insamling och bearbetning av uppgifterna genomförs […]

Fortsätt läsa

Ett treårsavtal för cirkelledare m fl ledare/lärare har tecknats mellan Studieförbunden i samverkan och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Teaterförbundet. IDEA förhandlar och ger råd kring avtalet på uppdrag av Studieförbunden.

Fortsätt läsa

Vad händer i en ideell organisation under ett verksamhetsår när det gäller arbetsgivaransvaret och ekonomin? Vad behöver du som arbetsgivare och verksamhetsansvarig göra under året? Det tar vi på IDEA och Swedbank reda på i vår poddserie.

Fortsätt läsa

Frågan är om en högskola brutit mot diskrimineringslagen när man nekat en döv arbetssökande anställning som lektor. Arbetsgivaren hänvisade till att åtgärderna för tillgängligheten var för kostsamma och belastande för att vara skälig.

Fortsätt läsa

Vi hoppas att du som medlem har möjlighet att hjälpa oss att bli bättre genom att svara på vår medlemsundersökning som har skickats ut idag. I år innehåller den också några frågor från styrelsen som ska ligga till grund för IDEA:s strategi de närmaste åren.

Fortsätt läsa

16 november i Malmö och 17 november i Göteborg kan du lära dig mer om vd- och styrelseansvarsförsäkring som ingår i IDEA-medlemskapet. Försäkringen är avsedd att skydda styrelseledamöter eller annan ledande befattningshavare för det personliga skadestånds- och ersättningsansvar som hen kan bli skyldig till. Det kan gälla brister i arbetsmiljöansvaret eller allmän misskötsel av organisationen och […]

Fortsätt läsa

Det har dykt upp fall där det har visat sig att ideella föreningar av misstag har tecknat arbetarförsäkringar via Fora även för tjänstemän i sin organisation. Detta är en risk. Om den anställde skulle bli sjuk eller avlida under arbetstid gäller inte sjuk- eller tjänstegrupplivförsäkringen. Organisationen kan även drabbas av återkrav från Arbetsförmedlingen om ni […]

Fortsätt läsa