Förbundsmötet 2018

IDEA välkomnar alla medlemmar till förbundsmöte måndagen den 21 maj.

Plats

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Karta

Program

15.00 Per Johansson, Svenska Läkaresällskapets kanslichef berättar om verksamhetens nutid och historia.
ca 15.45 Afternoon tea och diplomutdelning till de som genomfört Certifierad arbetsgivare
16.30 Förbundsmötet börjar
ca 18-18.30 Avrundning

Anmäl dig via länken längre ner på sidan. Sista anmälningsdag 16 maj.

Motion – senast 23 mars

Motion från medlem att behandla på mötet skickas in till IDEA senast 23 mars till info@ideella.se.

Meddelande från Valberedningen – nominera senast den 23 mars!

Nu är det snart dags att välja vilka förtroendevalda som ska vara med och styra IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. IDEAs ändamål är att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen som arbetsgivare. Styrelsen träffas minst fyra gånger per år och ansvarar för IDEAs verksamhet enligt stadgar och förbundsmötesbeslut.

Vi i valberedningen är igång med vårt arbete och önskar få förslag på smarta ledare och chefer från IDEAs medlemmar.

Vi söker vana strategiska ledare och chefer med erfarenhet av arbetsgivarfrågor i ideell sektor. Föreslå de bästa kandidaterna till oss i valberedningen. Förklara varför ni tror personen är en lämplig kandidat och hur IDEA vinner på att personen blir vald. Vi önskar in din nominering så snart som möjligt senast senast den 23 mars.

Till sist – att sitta i IDEAs styrelse är roligt och givande uppdrag! Valberedningen önskar att få in många kandidater. Hör av dig till oss nedan och nominera mera.

Med vänliga hälsningar

Valberedningen;
Anna Magnusson, anna.magnusson@sv.se
Eva Larsson, eva.larsson@boj.se
Ola Bixo, ola.bixo@studieframjandet.se

Rösträtt

Varje medlem företräds av en person. Medlem, som önskar utöva rösträtt för egen del eller som ombud för en annan medlem (närvarande medlem kan representera högst fyra andra medlemmar) ska enligt stadgarna göra anmälan till IDEAs kansli senast den 16 maj genom att skicka in fullmakt, som du kan ladda ner här:

»Fullmakt för ombud

Handlingar till mötet, såsom föredragningslista, verksamhetsplan, årsredovisning, ev motioner och valberedningen förslag, kommer att publiceras slutet av april.

Anmälan och frågor

Anmäl dig här!

Om du har frågor kontakta Eva Pettersson, eva.pettersson@ideella.se, telefon 08-632 29 92.