juni 2016

Ett nytt kollektivavtal för Svenska kyrkan har tecknats mellan IDEA och Kommunal. Avtalet följer övriga lönekostnadsökningar på arbetsmarknaden. För medlemmar: Du som medlem kan logga in och få mer information om detaljerna i avtalet.

Fortsätt läsa

Frivilliga medlemsförmåner för dig som är medlem i IDEA. Vi på IDEA arbetar med att skapa goda förutsättningar för din organisation att verka på marknaden. Tillsammans i IDEA är vi väldigt många organisationer föreningar och företag och denna kraft kan vi även använda till att skapa riktigt bra medlemsförmåner. När du blir medlem i IDEA […]

Fortsätt läsa

IDEA och Kommunal kom före jul överens om ett helt nytt kollektivavtal för arbetare – allmänna anställningsvillkor och löneavtal. Avtalet har den 21 januari antagits av Kommunals förbundsstyrelse. Avtalet gäller för perioden 1 januari 2015 – 31 december 2016.

Fortsätt läsa

Onsdagen den 4 maj träffade IDEA ett nytt avtal med Hotell och Restaurang Facket, HRF (det så kallade Cafeávtalet) om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden den 1 maj 2016 – den 31 mars 2017.

Fortsätt läsa

Regeringen har beslutat om ändringar kring tidsbegränsade anställningar i lagen om anställningsskydd, LAS. De nya reglerna gäller från den 1 maj 2016.

Fortsätt läsa

Gäller från 1 maj 2015 Riksdagen har beslutat om ändrade arbetsgivaravgifter för unga från och med 1 maj 2015. De nya arbetsgivaravgifterna innebär sänkt avgift för ungdomar under 23 år och full avgift för ungdomar som fyllt 25 år.

Fortsätt läsa