oktober 2016

Ett nytt avtal har tecknats mellan Studieförbunden och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Teaterförbundet. Avtalsperioden är från den 1 september 2016 till och med den 31 augusti 2017.

Fortsätt läsa

Månadens fråga handlar om den så kallade 2-månadersregeln gäller vid samarbetsproblem. Svar: I LAS §7 4:e stycket står det angivet att en uppsägning på grund av personliga skäl inte får grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt mer än två månader innan underrättelse lämnats enligt § 30 eller om någon sådan underrättelse inte lämnats, […]

Fortsätt läsa

Frågan är om en arbetsgivares yttrande vid ett personalmöte utgjorde en föreningsrättskränkande åtgärd, det vill säga att hindra arbetstagaren från att kontakta och få hjälp av sitt fackförbund.

Fortsätt läsa

Arbetstagaren accepterande en omplacering som innebar en annan befattning och lägre lön för att undvika uppsägning på grund av arbetsbrist. Tvist har uppkommit om det som hänt är att jämställa med en uppsägning av den ursprungliga tjänsten och att arbetstagaren då ska rätt att behålla sin högre lön under en uppsägningstid.

Fortsätt läsa