november 2016

Ett nytt avtal för fristående förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildning har tecknats med Kommunal. Uppgörelsen följer övriga lönekostnadsökningar på arbetsmarknaden. Avtalsperioden är 2016-11-01 till och med 2017-10-31.

Fortsätt läsa

IDEA och Fastighetsanställdas Förbund har träffat överenskommelse om kollektivavtal avseende Städningsarbete i egen regi. Avtalsperioden är 14 månader och gäller från den 1 september 2016 till och med den 31  oktober 2017.

Fortsätt läsa

Den 8 november skickade vi ut vår årliga medlemsundersökning. Den har skickats till dig som har haft kontakt med oss under åren. Vi hoppas att du har möjlighet att svara på den och hjälpa oss att bli bättre.

Fortsätt läsa

Det ska vara lätt att göra rätt Kommande kurser i november och december; Certifierad arbetsgivare, Stockholm, del 1 av 4,  start 30 november Sätt rätt lön, 6 december i Stockholm

Fortsätt läsa