mars 2017

Industrins parter har den 31 mars enats om ett treårigt avtal. Överenskommelsen inom industrin fungerar som ett märke och har en normerande verkan för andra kollektivavtal som tecknats på den svenska arbetsmarknaden. Avtalsvärdet är 6,5 % på tre år varav 0,5 % till fortsatt deltidspensionsavsättning (flexpension).

Fortsätt läsa

Parterna har under den senaste veckan träffats vid ett par tillfällen. Vi har vid dessa förhandlingar på ett konstruktivt sätt diskuterat våra respektive yrkanden. Parternas yrkanden kan du ta del av genom att klicka på läs mer här nedan. Förhandlingarna kommer att återupptas den 7 april och fortsätter även i veckorna därpå. Förhoppningsvis finns ett nytt avtal på […]

Fortsätt läsa

Ny omgång börjar den 17 maj! För dig som vill bli en bättre arbetsgivare finns nu möjligheten att gå kursen certifierad arbetsgivare. Det innebär att du under fyra dagar får djupgående kunskap om de olika delarna av arbetsrätten: anställa, arbetsmiljö, förhandlingar och avsluta anställningen. Anmäl dig senast 31  mars och få 10 procents rabatt.

Fortsätt läsa

Idag inleddes avtalsförhandlingarna om ett nytt Tjänstemannaavtal. IDEA bytte krav med Unionen och Akademikerförbunden. Logga in och läs respektive parts yrkanden.

Fortsätt läsa

Varje medlem i IDEA är skyldig att rapportera in uppgifter om föregående kalenderårs totala lönesumma och antal anställda per den 31 december 2016. Insamlad data är underlag till kommande fakturering av service- och medlemsavgiften 2017. Enkäten för inrapporteringen är nu stängd.

Fortsätt läsa