maj 2017

IDEA och Kommunal har kommit överens om ett nytt Arbetaravtal. Avtalsöverenskommelsen ryms inom ramen för det av parterna inom industrin satta avtalsmärket om 6,5 % på tre år.

Fortsätt läsa

Annandag pingst upphörde att vara en allmän helgdag samtidigt som nationaldagen blev det. Eftersom nationaldagen alltid är den 6 juni infaller den i genomsnitt två av sju år på en lördag eller en söndag. På många avtalsområden har därför införts bestämmelser som på olika sätt kompenserar arbetstagaren för att nationaldagen vissa år infaller på helgen. […]

Fortsätt läsa