juni 2017

Förhandlingarna om ett nytt tjänstemannaavtal är ännu inte avslutade och drar ut på tiden. Förhandlingarna fortsätter under vecka 27. Det finns inget som hindrar att arbetsgivaren påbörjar lönerevisionsarbetet. Däremot måste arbetsgivaren avvakta med återkoppling kring de individuella lönehöjningarna till dess avtalet är klart, eftersom något fastställt löneökningsutrymme ännu inte finns.

Fortsätt läsa

Almega Vårdföretagarna har kommit överens med Vision, Vårdförbundet och Fysioterapeuterna om avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) från och med den 1 januari 2017 och tillsvidare. Överenskommelserna tecknades under senvåren.

Fortsätt läsa

IDEAs rådgivningsjour är stängd midsommarafton. Resterande sommar är rådgivningsjouren öppen ordinarie tid kl 9 – 16 måndag till och med fredag. Välkommen att ringa direktnummer till jouren 08-632 29 99 eller mejla till jouren@ideella.se.

Fortsätt läsa

IDEA och Fastighetsanställdas förbund har träffat överenskommelse om kollektivavtal avseende avtalet Fastighetsarbete för perioden 1 april 2017 – 31 augusti 2020. Avtalet omfattar nya löner och delvis förändrade allmänna villkor. Årets uppgörelse följer övriga lönekostnadsökningar på arbetsmarknaden.

Fortsätt läsa

IDEA har som första arbetsgivarorganisation skrivit under en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen i syfte att få ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning och nyanlända i arbete. Personer som annars riskerar att hamna i ett utanförskap.

Fortsätt läsa