oktober 2017

Ett treårsavtal för cirkelledare m fl ledare/lärare har tecknats mellan Studieförbunden i samverkan och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Teaterförbundet. IDEA förhandlar och ger råd kring avtalet på uppdrag av Studieförbunden.

Fortsätt läsa

Vad händer i en ideell organisation under ett verksamhetsår när det gäller arbetsgivaransvaret och ekonomin? Vad behöver du som arbetsgivare och verksamhetsansvarig göra under året? Det tar vi på IDEA och Swedbank reda på i vår poddserie.

Fortsätt läsa

Frågan är om en högskola brutit mot diskrimineringslagen när man nekat en döv arbetssökande anställning som lektor. Arbetsgivaren hänvisade till att åtgärderna för tillgängligheten var för kostsamma och belastande för att vara skälig.

Fortsätt läsa

Vi hoppas att du som medlem har möjlighet att hjälpa oss att bli bättre genom att svara på vår medlemsundersökning som har skickats ut idag. I år innehåller den också några frågor från styrelsen som ska ligga till grund för IDEA:s strategi de närmaste åren.

Fortsätt läsa

16 november i Malmö och 17 november i Göteborg kan du lära dig mer om vd- och styrelseansvarsförsäkring som ingår i IDEA-medlemskapet. Försäkringen är avsedd att skydda styrelseledamöter eller annan ledande befattningshavare för det personliga skadestånds- och ersättningsansvar som hen kan bli skyldig till. Det kan gälla brister i arbetsmiljöansvaret eller allmän misskötsel av organisationen och […]

Fortsätt läsa