november 2017

Ett nytt avtal för fristående förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildning har tecknats med Kommunal.  Avtalsperioden är 2017-11-01 – 2020-10-31.

Fortsätt läsa

Den 15 november tecknades ett 36 månaders avtal mellan Fastighetsanställdas förbund och IDEA för perioden 1 november 2017 – 31 oktober 2020.

Fortsätt läsa