december 2017

Så blir ITP-premierna för 2018.

Fortsätt läsa

IDEA och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har sedan år 2010 tecknat ett kollektivavtal för fritidsverksamhet, förskolor, skolor och uppdragsutbildningsverksamhet, det så kallade Friskoleavtalet. Nu gällande avtal löpte ut den 31 augusti 2017 och har förlängts att gälla med 7 dagars ömsesidig uppsägningstid.

Fortsätt läsa

Det är regeringen som fastställer basbeloppen och dessa gäller från den 1 januari 2018. Prisbasbelopp 45 500 kronor (ökat med 700 kr) Förhöjt prisbasbelopp 46 500 kronor (ökat med 800 kr) Inkomstbasbelopp 62 500 kronor (ökat med 1 000 kr)

Fortsätt läsa

En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig arbetsgivarens order om att arbeta övertid. Frågan är om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägningen.

Fortsätt läsa