februari 2018

Den 16 februari har IDEA och Arbetsgivaralliansen tillsammans med Handelsanställdas förbund undertecknat en avsiktsförklaring om att inleda kollektivavtalsförhandlingar som avser second hand-butiker, e-handel för second hand, insamlingscentraler och liknande verksamheter.

Fortsätt läsa

Nu är det snart dags att välja vilka förtroendevalda som ska vara med och styra IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. IDEAs ändamål är att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen som arbetsgivare. Styrelsen träffas minst fyra gånger per år och ansvarar för IDEAs verksamhet enligt stadgar och förbundsmötesbeslut.

Fortsätt läsa

IDEA och Vision har kommit överens om förändringar i Skolavtalets allmänna villkor och om ett nytt löneavtal. Avtalet gäller samtliga anställda hos till IDEA ansluten förskola, skola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildningsverksamhet som genom så kallat inkopplingsförfarande blivit bunden av avtalet med Vision. 

Fortsätt läsa

Den 12 mars börjar Sten Lycke som rådgivare på IDEA. Han efterträder Marianne Svensson som går i pension april 2018.

Fortsätt läsa

Arbetstagaren var anställd som personlig assistent hos en brukare. Hon meddelade arbetsgivaren att hon tyckte sig blivit utsatt för sexuella och andra trakasserier av brukarens sambo. Frågan i målet är om arbetsgivaren haft en utredningsskyldighet enligt diskrimineringslagen.

Fortsätt läsa

Avtalet gäller samtliga anställda hos till IDEA ansluten förskola, skola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildningsverksamhet som genom så kallat inkopplingsförfarande blivit bunden av avtalet med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Avtalsperiod: 2017-09-01 – 2020-08-31. De centrala parterna har kommit överens om att benämna avtalet Skolavtalet för att skilja det från Almegas Friskoleavtal.

Fortsätt läsa