mars 2018

Nu finns det tre nya poddavsnitt att lyssna på. Lär dig mer om valberedningen och vad de kan bidra med i din organisation, vad som gäller med kontakterna med banken, firmatecknare eller företrädare – vad ska vi ha samt vilken arbetstidsmodell som kan passa bäst för er organisation och era medarbetare, schemalagd eller målstyrd arbetstid.

Fortsätt läsa

Nu finns en mer lättillgänglig handledning som går igenom vad arbetsgivaren ska tänka på vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Handledningen beskriver och förklarar de lagregler och den formalia som måste iakttas, samt innehåller länkar till användbara mallar och dokument.

Fortsätt läsa

Inrapporteringen av medlemsuppgiften pågår för fullt. Enkäten har skickats ut per mejl. Rapporteringen förlängd till och med 12 mars. Varje medlem är skyldig att rapportera in uppgifter om 2017 års totala utbetalda bruttolönesumma och om antal anställda per den 31 december 2017. Insamlad data är underlag till fakturering av service- och medlemsavgiften som skickas ut under mars/april 2018.

Fortsätt läsa