maj 2018

Årets förbundsmöte beslutade att vi ska se över stadgarna. Det som svar på en motion med förslag på en stadgeändring. Styrelsen gav motförslaget att ta ett helhetsgrepp och ser över hela stadgarna än att göra en ändring i taget som kan skapa konsekvensproblem.

Fortsätt läsa

IDEA välkomnar Inger Thunvik som kommer att arbeta med medlemsärenden och kurser. Hon efterträder Anna Collert som slutar den 29 maj.

Fortsätt läsa

Årets förbundsstämma ägde rum i Svenska Läkaresällskapets stora samlingssal invid Klarakyrkan. De har ett helt hus som byggdes i början på 1900-talet åt sällskapet. Det är anpassat för deras verksamhet som innehåller en hel del möte som till exempel tisdagsdebatter när deras medlemmar och allmänhet kan komma och lyssna på olika intressanta medicinska debatter. Svenska […]

Fortsätt läsa

Från den 1 juli 2018 införs en skyldighet för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren. Regeln gäller om det kan antas att den försäkrades arbetsförmåga kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar. Planen ska vara upprättad senast den dag då arbetstagaren har varit frånvarande på grund av […]

Fortsätt läsa

Regeringen har beslutat om färre bidragsformer för att få långtidsarbetslösa i arbete, så kallade introduktionsjobb. Introduktionsjobb kommer att ersätta instegsjobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd samt två former av traineejobb. Det här började gälla 1 maj 2018.

Fortsätt läsa

Den 25 maj träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Här presenterar vi en checklista som avser hur du som arbetsgivare ska arbeta med den nya lagen inom arbetsrättens område.

Fortsätt läsa

Den 9 maj är jourrådgivningen öppen kl 09.00 och stänger kl 12.00. Den 10 och 11 maj har vi stängt. Du kan alltid mejla din fråga till jouren@ideella.se så svarar vi närmaste vardag.

Fortsätt läsa

Många organisationer sitter i mars/april med planeringen av sommarens bemanning. Arbetsgivaren har begärt in önskemål från arbetstagarna om när man önskar ta ut sin semester och flera frågor kan då uppkomma. En vanliga fråga är hur många betalda semesterdagar en nyanställd har.

Fortsätt läsa

Alla medlemmar är välkomna. I år äger mötet rum hos medlemsorganisationen Svenska Läkaresällskapet i Stockholm som inleder eftermiddagen med historia och nutid om verksamheten. Missa inte föreläsningen ”De varumärkeskluvna” med Andreas Linderyd, Ideell Arena.

Fortsätt läsa