september 2018

Anställd i det svenska civilsamhället är en rapport som är både tankeväckande och motiverande, och som jag varmt rekommenderar. Jag har arbetat med arbetsgivarfrågor i dryga tjugo år i allmänhet och under de senaste tolv åren med civilsamhällets frågor i synnerhet. I min roll som förbundsdirektör på IDEA välkomnar jag att civilsamhället äntligen fått en […]

Fortsätt läsa

Karin Avesand från IDEA deltog i Arbetsförmedlingens webinarium Försäkringar vid en anställning den 23 augusti. Titta gärna om ni vill få tips och råd inför en anställning och vilka avtalsförsäkringar som måste tecknas vid kollektivavtal. Arbetsförmedlingen har också ett krav att försäkringar ska tecknas för en anställd om en arbetsgivare söker lönestöd. IDEA fick bra […]

Fortsätt läsa

Vd- och styrelseansvarsförsäkringen träder i kraft när ni blir medlem i IDEA och ingår i medlemsavgiften. Försäkringen gäller för styrelsemedlem och för ledande befattningshavare i försäkringstagarens, eller dess dotterbolags styrelse. Varje halvårsskifte förnyas försäkringscertifikatet och handlingen laddar du ner från IDEAs hemsida. Certifikat för perioden 2019-2020. Du måste logga in för att komma åt informationen. Läs mer om […]

Fortsätt läsa

För 2019 kommer prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet att vara 46 500 kr respektive 47 400 kr. Det är en höjning med 1000 kr respektive 900 kr.

Fortsätt läsa