april 2019

I dag Skärtorsdag har vi öppet kl 9-12 och så har vi några dagar de kommande månaderna med avvikande öppettider. Tisdagen den 23 april har vi öppet ordinarie tider. Vi önskar alla en Glad Påsk!

Fortsätt läsa

Välkommen till IDEAs stämma den 21 maj 2019. I år kommer platsen vara på Sensus studieförbund, mitt i centrala i Stockholm. För tider, program och anmälan klicka på rubriken.

Fortsätt läsa

Arbetsgivare som anställer unga personer mellan 15 och 18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift med omkring två tredjedelar från 1 augusti 2019, det avser regeringen föreslå i vårändringsbudgeten. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Vårändringsbudgeten presenteras den 10 april. Den nedsatta arbetsgivaravgiften kommer gälla lön och andra ersättningar upp till […]

Fortsätt läsa

I lagrådsremissen föreslås, genom ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, att en arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en kollektivavtalsbunden arbetsgivare endast ska få utövas under vissa villkor. Det första villkoret föreslås vara att strids­åtgärden ska ha beslutats i behörig ordning. Det andra villkoret föreslås vara att stridsåtgärden ska […]

Fortsätt läsa