september 2019

Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, arrangerar en konferens om styrning och ekonomi utifrån den ideella sektorns särart. Konferensen äger rum den 25 september i Bonnierhuset, Torsgatan 21 Stockholm. Läs mer om programmet och anmäl dig senast den 19 september.  

Fortsätt läsa

IDEA är i en intressant utvecklingsprocess vilket innebär att vi behöver förstärkning av en skicklig ekonom till en nyinrättad tjänst. Som ekonomiansvarig hos oss får du möjligheten att utveckla och utforma de ekonomiska rutinerna kring all ekonomihantering som i dagsläget är outsourcad. I ditt ansvarsområde ingår att kontinuerligt utveckla och anpassa ekonomifunktionen utifrån verksamhetens behov. […]

Fortsätt läsa