oktober 2019

Många arbetsgivare kommer att få frågor om vad det är som gäller för fredagen den 1 november. Jobbar vi halvdag eller heldag? Svaret är att det varierar beroende på vilket kollektivavtal som gäller för din organisation och arbetsplats. I till exempel Tjänstemannaavtalet är den ordinarie arbetstiden högst fyra timmar, om ingen annan enskild skriftlig överenskommelse […]

Fortsätt läsa

IDEA har varit remissinstans för betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet. Utredningen berörde frågan om det, vid ett generellt förbud, behövs ett utökat författningsstöd för vissa aktörer att få tillgång till sådana uppgifter. Kriminalvården bör till exempel ha rätt till registerkontroll för personer som ska utföra arbete utan att vara anställd, men IDEA ser konsekvenser för arbetsgivare […]

Fortsätt läsa