december 2019

Som tidigare meddelats har Riksdagen i somras fattat beslut om höjningar av LAS-åldern i lagen om anställningsskydd. Den s.k. LAS-åldern, dvs till den ålder då man har rätt att kvarstå i anställning, höjs från 67 till 68 år från och med den 1 januari 2020. Ytterligare höjning av åldern sker den 1 januari 2023, då till […]

Fortsätt läsa

Under hösten 2019 har vi fått två nya medarbetare till IDEAs kansli. Malin Lourié är ny ekonomiansvarig från och med den 2 december och Love Lind började som rådgivare/förhandlare den 1 oktober. Malin kommer från Min stora dag där hon varit kanslichef. Innan dess arbetade hon på Studiefrämjandet Riksförbundet, som chef för ekonomicentralen. Love kommer […]

Fortsätt läsa

ITP-premierna för 2020 är fastställda. Premier för 2020 (extern länk) » Observera att en kompletterande avsättning till ITP-ålderspension för arbetsgivare bundna av kollektivavtal för tjänstemän görs enligt följande.

Fortsätt läsa

Arbetsdomstolen har kommit med en vägledande dom om hur kvalifikationstiden för omvandling av en allmän visstidanställning till en tillsvidareanställning ska beräknas. Den huvudsakliga tvistefrågan avsåg hur kvalifikationstiden ”sammanlagt mer än två år” ska beräknas. Arbetsdomstolen kommer fram till att ett år består av 365 dagar.

Fortsätt läsa

Missa inte live-sändningen på torsdag 5 december, kl.10.00 Tobias Nilsson, förbundsdirektör, Tomas Bjöersdorff, vice ordförande och Ann-Katrin Persson styrelseledamot berättar om vad utredningen kring gemensam organisation med KFO hittills har kommit fram till. Samt om planer kring processen framåt. Passa på!  Du kan också ställa frågor och få svar direkt i sändningen. » Följ livesändningen här! […]

Fortsätt läsa