januari 2020

Informationsmötet är för medlem som är bunden av kollektivavtal för tjänstemän mellan IDEA och Unionen/Akademikerförbunden.

Fortsätt läsa

Under avtalsrörelsen 2020 kommer merparten av IDEAs riksavtal att omförhandlas. För IDEA inleds avtalsrörelsen i mars och kommer att pågå under resten av året.

Fortsätt läsa

Arbetsgivarens avgift till TRR kommer även under 2020 att sänkas med 0,3%. Det innebär att ingen avgift kommer att tas ut.

Fortsätt läsa