Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Medlemsinfo

Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år – lagrådsremiss

I utkastet föreslås att arbetstagarens anställningsskydd ska förlängas genom ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Åldern för rätten att kvarstå i anställningen ska höjas till 69 år. När den anställde uppnått åldern ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Lagändringarna föreslås träda i kraft i två omgångar. Den 1 januari 2020 och 1 januari 2023.

Läs mer om lagförslagen på regeringens webbplats.