KOLLEKTIVAVTAL

Riksavtal

Följande kollektivavtal är riksavtal. Samtliga tecknades 2017 och gäller fram tills nya avtalsförhandlingar har genomförts och överenskommelser mellan parterna har skett.

Skolavtalet
Kollektivavtal för samtliga anställda inom fritidsverksamhet, förskolor, skolor och uppdragsutbildningsföretag.
Skolavtalet tecknas mellan IDEA, Lärarnas samverkansråd, Kommunal samt Vision.

Tjänstemannaavtalet
Kollektivavtal Tjänstemän.
Avtalet är tecknat mellan IDEA och Unionen/Akademikerförbunden.

Arbetaravtal
Arbetaravtal med allmänna anställningsvillkor och löner.
Avtalet är tecknat mellan IDEA och Kommunal.

Fastighetsarbete
Kollektivavtal för fastighetsarbete.
Avtalet är tecknat mellan IDEA och Fastighetsanställdas förbund.

Trossamfundet Svenska kyrkan
Kollektivavtal för Trossamfundet Svenska Kyrkan.
Avtalet är tecknat mellan IDEA och Kommunal respektive Vision.

Café, hotell och restaurangavtalet
Kollektivavtal Café, hotell- och restaurangverksamhet.
Avtalet är tecknat mellan IDEA och HRF.

Ridskoleavtalet, Ridinstruktör och stallpersonal hos ridhusföretag
Kollektivavtal för ridinstruktör/ridlärare/hästskötare och övrig personal.
Avtalet är tecknat mellan IDEA och Kommunal.

Städningsarbete i egen regi
Kollektivavtal för Städningsarbete i egen regi.
Avtalet är tecknat mellan IDEA och Fastighetsanställdas förbund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksavtal som omförhandlas under avtalsrörelsen 2017

Skolavtalet

 • Vision: 2017-09-01 och tillsvidare

Avtalsinformation, Vision

 • Lärarnas Riksförbund  och Lärarförbundet:170901 – 200831

Avtalsinformation, LR och Lärarfacket

 • Kommunal 171101 – 201031

 2017-11-21 Nytt avtal med Kommunal. Läs mer här.

Förhandlare: Marianne Svensson (avtalsansvarig), Mattias Blomberg

 

Tjänstemannaavtalet

Unionen, Akademikerförbunden
Löptid: 170401 – 200331
Förhandlare: Mattias Blomberg (avtalsansvarig), Marianne Svensson

» Juli 2017 – Nytt avtal klart. Läs hela avtalsinformationen (inloggning krävs).

 

Arbetaravtal

Kommunal
Löptid: 170101 – 2020331
Förhandlare: Marianne Svensson (avtalsansvarig), Mattias Blomberg

» 2017-05-30 Nytt avtal klart. Läs mer här (inloggning krävs).

 

Fastighetsarbete

Fastighetsanställdas förbund
Löptid: 170401 – 200831
Förhandlare: Rebecka Stendahl (avtalsansvarig), Mattias Blomberg

» 2017-06-14 Nytt avtal har träffats. Läs mer här (inloggning krävs).

 

Trossamfundet Svenska kyrkan

Kommunal 170401 – 200331
Vision 130401 – tillsv
Förhandlare: Mattias Blomberg (avtalsansvarig), Marianne Svensson

» 2017-07-04 Nytt avtal klart med Kommunal. Läs mer här (inloggning krävs).

 

Café, hotell och restaurangavtalet

Hotell och Restaurang Facket, HRF
Löptid: 170401 – 200331
Förhandlare: Rebecka Stendahl (avtalsansvarig), Karin Avesand

» 2017-06-20 Nytt avtal har träffats. Läs mer här (inloggning krävs.

 

Ridskoleavtalet, Ridinstruktör och stallpersonal hos ridhusföretag

Kommunal
Löptid: 170701 – 2020531
Förhandlare: Rebecka Stendahl (avtalsansvarig), Marianne Svensson

» 2017-07-03 Nytt avtal har träffats. Logga in och läs mer här.

 

Städningsarbete i egen regi

Fastighetsanställdas förbund
Löptid: 171101 – 201031
Förhandlare: Mattias Blomberg (avtalsansvarig), Rebecka Stendahl

» 2017-11-17 Nytt avtal har träffats. Logga in och läs mer här.

 


IDEA:s förhandlingsdelegation

Det är IDEA:s styrelse som enligt stadgarna utser förhandlingsdelegater. Delegationens uppgift är att besluta om kollektivavtalsfrågor samt att bestämma vilka frågor som IDEA ska driva i förhandlingarna. Under avtalsförhandlingarna 2017 består delegationen av följande styrelseledamöter:

 • Mikael Sjölund, Svenska kyrkan.
 • Anita Kringberg, Fryshuset.
 • Anna Nordström, Rädda Barnen.
 • Caroline Thunved, Scouterna.
 • Mikael Lundström, Elevera.

Delegationens arbete leds av avtalsansvarig förhandlare från IDEA, som också sitter i de direkta förhandlingarna med de fackliga ombudsmännen.

Under pågående förhandlingar sker kontinuerliga avstämningar mellan förhandlarna och delegationen.

Vilka frågor vill IDEA driva i avtalsrörelsen?

IDEA vill att de tidsbegränsade anställningsformerna i kollektivavtalen ska stödja medlemsorganisationerna och deras verksamheter på ett önskvärt sätt. Det finns ett behov hos IDEA:s medlemmar att ha möjlighet till tidsbegränsade anställningar:

 •  för att kunna erbjuda jobb till människor långt från arbetsmarknaden (yngre, nyanlända och personer med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning),
 • för att organisationer med insamlingsverksamhet, där behovet av arbetskraft skiftar över tid, ska kunna bedriva sin verksamhet,
 • då vissa arbetsgivare har behov av att anställa tränare/instruktörer eller motsvarande för begränsad tid.

Vidare vill IDEA utveckla den individuella lönesättningen och få en mer individbaserad lokal lönebildning. De individgarantier som finns i vissa avtal hindrar den individuella lönesättningen, särskilt i verksamheter med få anställda.


Industrins avtal

Industrins parter enades den 31 mars om ett treårigt avtal. Överenskommelsen inom industrin fungerar som ett märke och har en normerande verkan för andra kollektivavtal som tecknats på den svenska arbetsmarknaden. Avtalsvärdet är 6,5 % på tre år varav 0,5 % till fortsatt deltidspensionsavsättning (flexpension).