Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Försäkringar

Basbeloppen för 2018

Det är regeringen som fastställer basbeloppen och dessa gäller från den 1 januari 2018.

  • Prisbasbelopp 45 500 kronor (ökat med 700 kr)
  • Förhöjt prisbasbelopp 46 500 kronor (ökat med 800 kr)
  • Inkomstbasbelopp 62 500 kronor (ökat med 1 000 kr)