Bli medlem

och ta del av allt vi har att erbjuda

Hittar alltid en lösning

Du har vårt stöd, i stort som i smått. Alltifrån att vi är ditt bollplank eller idéspruta för att tydliggöra och stärka din arbetsgivarroll till att vi svarar på dina konkreta frågor. Till exempel hur lagar och avtal ska tolkas. Om en tvist hamnar i Arbetsdomstolen finns vi förstås också till hands och medverkar aktivt i de juridiska processerna.

Personlig rådgivare

Bra relationer ger bra resultat. Därför får du tillgång till en personlig rådgivare som är insatt i de frågor och problem som du brottas med i din verksamhet. Du har alltid rätt kompetens för rådgivning och stöd vid lokala förhandlingar. Behöver du räta ut frågetecken om till exempel internationell arbetsrätt, pensioner och försäkringar, arbetsmiljö och lönebildning.

Frågor som inte kan vänta på svar

Låt oss ta ett exempel. Tänk dig att du sitter mitt i en arbetsrättslig förhandling och behöver omedelbart besked i en fråga. Då ringer du din kontaktperson eller vår jourrådgivning, så får du direkt veta vad som gäller.

Kollektivavtal?

Medlemskapet i IDEA gör inte din organisation automatiskt bunden till ett kollektivavtal. Men väljer arbetsgivaren att bli bunden av något av våra avtal, får du ett som är anpassat till din verksamhet. Vi vet också bäst hur kollektivavtalens regler ska tolkas.

» IDEAs kollektivavtal

Medlemsförmåner

VD- och Styrelseansvarsförsäkring

IDEA har tecknat en VD- och styrelseansvarsförsäkring med AIG Europe Limited i samarbete med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners.

Avtalet gäller samtliga IDEAs medlemsorganisationer, det vill säga den juridiska person (organisationsnummer) som har tecknat medlemskap i IDEA.

Läs mer här om vem som omfattas, exempel på händelser och vem du kan kontakta om du har frågor.

Försäkringar vid medlemskap

Arbetsgivare som blir medlemmar i IDEA är skyldiga att teckna försäkringar för sina anställda. Arbetsgivaren ansvarar själv för att försäkringarna tecknas.

Läs mer om vilka försäkringar som du behöver teckna.

Försäkringsservice

Har du en bra försäkring som gäller?, Hur ser det ut hos dig? Betalar du ett rimligt pris för din försäkring?
Detta är några frågor som du kan få hjälp med vår försäkringsförmedlare från Söderberg & Partners. Försäkringsservicen är kostnadsfri för dig som är medlem i IDEA och förpliktigar inte till att du måste teckna någon försäkring.

Erbjudande om frivilliga försäkringar

IDEA har ett avtal med Trygg-Hansa för dig som har volontärer. Erbjudandet om volontärförsäkringen är förmånligt jämfört med andra försäkringar på arbetsmarknaden och gäller bara organisationer som är medlemmar i IDEA.

Trygg-Hansa sköter all administration, service och vidareutveckling av försäkringarna.

IDEA Rabatt

Vi på IDEA arbetar med att skapa goda förutsättningar för din organisation att verka på marknaden. Tillsammans i IDEA är vi väldigt många organisationer föreningar och företag och denna kraft kan vi även använda till att skapa riktigt bra medlemsförmåner. När du blir medlem i IDEA får du tillgång till inköpsavtal som sänker dina vardagskostnader.

Drivmedel, förbrukningsmaterial, försäkringar, tryck är en del av de varor och tjänster som erbjuds, fler inköpsavtal tillkommer löpande. IDEA Rabatt når du via hemsidan när du är medlem och har skapat ett inlogg till medlemssidorna. Läs mer här.

Bemannad kundtjänst finns till din hjälp när du har frågor, hjälp att komma igång eller om du får problem med en leverantör.

Lönestatistik

Varje år tar vi fram lönestatistik för IDEAs medlemmar. Den har du tillgång till när du loggar in som medlem.

Stadgar

IDEAs stadgar läs mer här.

Vad kostar ett medlemskap?

Avgiften består av en medlemsavgift (ej momspliktig) och en serviceavgift (momspliktig).

Medlemsavgiften är en fast avgift, lika för alla medlemmar, om 700 kronor per år.

Serviceavgiften beräknas i procent av föregående års lönesumma för anställda, exklusive sociala kostnader. Årslönesumma upp till 720 000 kronor blir avgiften 1 800 kronor, exklusive moms. Medlemmar med årslönesumma mer än 720 000 kronor blir avgiften 0,25 procent av medlemmens lönesumma exklusive moms. På lönedelar som överstiger nio miljoner kronor är serviceavgiften 0,15 procent.

Avdrags- och momsbestämmelser specificeras på fakturan.

Intresserad av att bli medlem?

Välkommen att kontakta Inger Thunvik, 08-632 29 93

Checklista vid medlemsinträde

I samband med medlemsinträdet i IDEA finns ett antal punkter som är viktiga att arbetsgivaren hanterar. I checklistan kan du se vad som behöver göras, vilka kontakter som behöver tas samt göra egna noteringar. Det kan vara en fördel att spara filen.