Bli medlem

och ta del av allt vi har att erbjuda

Hittar alltid en lösning

Du har vårt stöd, i stort som i smått. Alltifrån att vi är ditt bollplank eller idéspruta för att tydliggöra och stärka din arbetsgivarroll till att vi svarar på dina konkreta frågor. Till exempel hur lagar och avtal ska tolkas. Om en tvist hamnar i Arbetsdomstolen finns vi förstås också till hands och medverkar aktivt i de juridiska processerna.

Personlig rådgivare

Bra relationer ger bra resultat. Därför får du tillgång till en personlig rådgivare som är insatt i de frågor och problem som du brottas med i din verksamhet. Du har alltid rätt kompetens för rådgivning och stöd vid lokala förhandlingar. Behöver du räta ut frågetecken om till exempel internationell arbetsrätt, pensioner och försäkringar, arbetsmiljö och lönebildning.

Frågor som inte kan vänta på svar

Låt oss ta ett exempel. Tänk dig att du sitter mitt i en arbetsrättslig förhandling och behöver omedelbart besked i en fråga. Då ringer du din kontaktperson eller vår jourrådgivning, så får du direkt veta vad som gäller.

Kollektivavtal?

Medlemskapet i IDEA gör inte din organisation automatiskt bunden till ett kollektivavtal. Men väljer arbetsgivaren att bli bunden av något av våra avtal, får du ett som är anpassat till din verksamhet. Vi vet också bäst hur kollektivavtalens regler ska tolkas.

IDEAs kollektivavtal »

Medlemsförmåner

VD- och Styrelseansvarsförsäkring

IDEA har tecknat en VD- och styrelseansvarsförsäkring med AIG Europe Limited i samarbete med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners.

Avtalet gäller samtliga IDEAs medlemsorganisationer, det vill säga den juridiska person (organisationsnummer) som har tecknat medlemskap i IDEA.

Läs mer här om vem som omfattas, exempel på händelser och vem du kan kontakta om du har frågor.

Försäkringar vid medlemskap

Arbetsgivare som blir medlemmar i IDEA är skyldiga att teckna försäkringar för sina anställda. Arbetsgivaren ansvarar själv för att försäkringarna tecknas.

Läs mer om vilka försäkringar som du behöver teckna.

Försäkringsservice

Har du en bra försäkring som gäller?, Hur ser det ut hos dig? Betalar du ett rimligt pris för din försäkring?
Detta är några frågor som du kan få hjälp med vår försäkringsförmedlare från Söderberg & Partners. Försäkringsservicen är kostnadsfri för dig som är medlem i IDEA och förpliktigar inte till att du måste teckna någon försäkring.

Erbjudande om frivilliga försäkringar

IDEA har ett avtal med Trygg-Hansa för dig som har volontärer. Erbjudandet om volontärförsäkringen är förmånligt jämfört med andra försäkringar på arbetsmarknaden och gäller bara organisationer som är medlemmar i IDEA.

Trygg-Hansa sköter all administration, service och vidareutveckling av försäkringarna.

IDEA Rabatt

Vi på IDEA arbetar med att skapa goda förutsättningar för din organisation att verka på marknaden. Tillsammans i IDEA är vi väldigt många organisationer föreningar och företag och denna kraft kan vi även använda till att skapa riktigt bra medlemsförmåner. När du blir medlem i IDEA får du tillgång till inköpsavtal som sänker dina vardagskostnader.

Drivmedel, förbrukningsmaterial, försäkringar, tryck är en del av de varor och tjänster som erbjuds, fler inköpsavtal tillkommer löpande.

Bemannad kundtjänst finns till din hjälp när du har frågor, hjälp att komma igång eller om du får problem med en leverantör.

Till  portalen

Lönestatistik

Varje år tar vi fram lönestatistik för IDEAs medlemmar. Den har du tillgång till när du loggar in som medlem.

Stadgar

Vad kostar ett medlemskap?

Årsavgiften till IDEA är uppdelad i två delar, medlemsavgift och serviceavgift.
Både medlemsavgift och serviceavgift är preliminära summor som fastställs av medlemmarna på förbundsstämman.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är lika för alla medlemmar och beräknas 3 % av prisbasbeloppet (pbb).
2019 är medlemsavgiften 1 395kr (pbb = 46 500kr)
2020 är medlemsavgiften 1 419kr (pbb = 47 300kr)

Medllemsavgiften är ej momspliktig.

Serviceavgift
Serviceavgiften beräknas i procent av föregående års lönesumma för anställda, exklusive sociala kostnader. Denna medlemsavgift är momspliktig.

Medlemsuppgift – MU (lönerapport) – Varje år ska medlemsuppgift lämnas in till IDEA, för att din organisation ska faktureras korrekt serviceavgift. Detta är viktigt som underlag, eftersom serviceavgiften kan påverkas både upp och ner, beroende på om din organisation anställt flera eller om det blivit färre anställda. Inrapporteringsperioden för MU är början av januari till och med den 15 mars.

Serviceavgiften för medlemmar beräknas på följande årslönesummor:
Upp till 720 000 kronor – Avgift 1 800 kronor/år, exklusive moms.
Mer än 720 000 kronor – Avgift 0,25 procent av medlemmens lönesumma per år, exklusive moms.
Mer än 9 000 000 – På den del av årslönesumman som överstiger nio miljoner kronor är avgiften 0,15 procent, exklusive moms.

Avdrags- och momsbestämmelser specificeras på fakturan.

Intresserad av att bli medlem?

Välkommen att kontakta Inger Thunvik, 08-632 29 93

Checklista vid medlemsinträde

I samband med medlemsinträdet i IDEA finns ett antal punkter som är viktiga att arbetsgivaren hanterar. I checklistan kan du se vad som behöver göras, vilka kontakter som behöver tas samt göra egna noteringar. Det kan vara en fördel att spara filen.