Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Kollektivavtal

Bristande förhandlingsetik eller förhandlingstaktik?

IDEA och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har sedan år 2010 tecknat ett kollektivavtal för fritidsverksamhet, förskolor, skolor och uppdragsutbildningsverksamhet, det så kallade Friskoleavtalet. Nu gällande avtal löpte ut den 31 augusti 2017 och har förlängts att gälla med 7 dagars ömsesidig uppsägningstid.

IDEAs ambition har varit att teckna avtal före jul, men vi har nu två gånger med kort varsel fått besked från Samverkansrådet att de ställer in samtliga gemensamt inplanerade förhandlingstider. Läs mer här.