Arbetsmiljö

Anställd i det svenska civilsamhället är en rapport som är både tankeväckande och motiverande, och som jag varmt rekommenderar. Jag har arbetat med arbetsgivarfrågor i dryga tjugo år i allmänhet och under de senaste tolv åren med civilsamhällets frågor i synnerhet. I min roll som förbundsdirektör på IDEA välkomnar jag att civilsamhället äntligen fått en […]

Fortsätt läsa

Lyssna på IDEApoddarna, ett sätt för föreningar att ha koll på verksamhetsåret alltifrån det arbetsrättsliga, styrelsens ansvar till det ekonomiska. Poddarna har nu kompletterats med checklistor. Fortsatt trevlig sommar!

Fortsätt läsa

I april hade IDEA och Unionen en gemensam arbetsmiljöutbildning i Stockholm och Malmö. Det var välbesökta seminarier där arbetsgivare och skyddsombud fick chansen att få kunskap och börja jobba praktiskt med företagets arbetsmiljöarbete.

Fortsätt läsa

Hur utbrett är sexuella trakasserier i civilsamhällets organisationer? Är civilsamhället bättre än det offentliga och näringsliv på att arbeta förebyggande? Vad behöver vi lära oss som arbetsgivare och fack av #Metoo? Vad behöver chefer och styrelser göra annorlunda? 

Fortsätt läsa

Vad händer i en ideell organisation under ett verksamhetsår när det gäller arbetsgivaransvaret och ekonomin? Vad behöver du som arbetsgivare och verksamhetsansvarig göra under året? Det tar vi på IDEA och Swedbank reda på i vår poddserie.

Fortsätt läsa

Arbetsgivare som har medarbete med behov av rehabilitering kan söka stöd från Försäkringskassan för utredning för att underlätta för att medarbetaren ska kunna komma tillbaka till arbetet. Det går också att söka pengar för utredning av förebyggande åtgärder. Har du arbete som omfattas av AGS kan du söka ersättning för medarbetare som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Fortsätt läsa

I november meddelade  AFA Försäkring att de pengar som var avsedda till stöd för arbetsmiljöutbildningar fram till 2018 redan tagit slut. Ett stort antal arbetsgivare kommer att få avslag på sina ansökningar trots att de har sökt inom utsatt tid. Avslaget gäller oavsett om utbildningen är genomförd eller inte. IDEA anser det ytterst beklagligt att förutsättningarna så […]

Fortsätt läsa

Ett 40-tal personer kom för att lyssna på hur ideell sektor står sig när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö i jämförelse med privata företag och offentlig sektor på Almedalsseminariet den 4 juli. Tre arbetsgivare deltog och delade med sig av sina bästa tips för få en bra arbetsmiljö där medarbetarna mår bra och trivs.

Fortsätt läsa

På Almedalsseminariet som vi hade tillsammans med KFO och Arbetsgivaralliansen presenterade de deltagande arbetsgivarna sina bästa tips för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Läs våra arbetsgivares bästa tips för en bra arbetsmiljö!

Fortsätt läsa