Avsluta anställningen

Har arbetsgivaren ensidigt förändrat anställningsvillkor så att arbetstagarna då kan anses ha blivit uppsagda? I så fall skulle det innebära att arbetsgivaren brutit mot LAS (AD 2016 nr 69).

Fortsätt läsa

Månadens fråga handlar om den så kallade 2-månadersregeln gäller vid samarbetsproblem. Svar: I LAS §7 4:e stycket står det angivet att en uppsägning på grund av personliga skäl inte får grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt mer än två månader innan underrättelse lämnats enligt § 30 eller om någon sådan underrättelse inte lämnats, […]

Fortsätt läsa