Försäkringar

Arbetsgivarens avgift till TRR kommer även under 2020 att sänkas med 0,3%. Det innebär att ingen avgift kommer att tas ut. TRR stöttar tillsvidareanställda arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Under 2019 genomfördes en rad förändringar och förbättringar i omställningsavtalet som innebär att TRR även stöttar individer som blivit uppsagda på grund av […]

Fortsätt läsa

ITP-premierna för 2020 är fastställda. Premier för 2020 (extern länk) » Observera att en kompletterande avsättning till ITP-ålderspension för arbetsgivare bundna av kollektivavtal för tjänstemän görs enligt följande.

Fortsätt läsa

För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr och det förhöjda prisbasbeloppet 48 300 kr. Det är en höjning med 800 kr respektive 900 kr i jämförelse med 2019 års nivåer. Prisbasbeloppets storlek är betydelsefull för uträkning av sjuk- respektive föräldrapenning samt ersättningar i kollektivavtalet. Det förhöjda prisbasbeloppet nyttjas vid beräkning av pensionspoäng, pensionspremier samt uträkning […]

Fortsätt läsa

Förändringar och förbättringar i omställningsavtalet TRR genomförs från och med den 1 januari 2019. Betalda studier, ersättning även för tjänstemän som blivit uppsagd på grund av sjukdom, och sänkta avgifter för arbetsgivarna är resultat av överenskommelse mellan parterna.

Fortsätt läsa

ITP-premierna för 2019 är fastställda.

Fortsätt läsa

Vd- och styrelseansvarsförsäkringen träder i kraft när ni blir medlem i IDEA och ingår i medlemsavgiften. Försäkringen gäller för styrelsemedlem och för ledande befattningshavare i försäkringstagarens, eller dess dotterbolags styrelse. Varje halvårsskifte förnyas försäkringscertifikatet och handlingen laddar du ner från IDEAs hemsida. Certifikat för perioden 2019-2020. Du måste logga in för att komma åt informationen. Läs mer om […]

Fortsätt läsa

För 2019 kommer prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet att vara 46 500 kr respektive 47 400 kr. Det är en höjning med 1000 kr respektive 900 kr.

Fortsätt läsa

En arbetsgivare bunden av Kollektivavtal Tjänstemän ska från och med den 1 april 2018 betala en kompletterade premie/avgift till ITP1 respektive ITPK. Läs om vad avsättningen innebär och hur administrationen går till.

Fortsätt läsa

Så blir ITP-premierna för 2018.

Fortsätt läsa

Det är regeringen som fastställer basbeloppen och dessa gäller från den 1 januari 2018. Prisbasbelopp 45 500 kronor (ökat med 700 kr) Förhöjt prisbasbelopp 46 500 kronor (ökat med 800 kr) Inkomstbasbelopp 62 500 kronor (ökat med 1 000 kr)

Fortsätt läsa