Kurser

Kom och lyssna, få inspiration och insikt om hur du ska förklara sambanden mellan löneutveckling och goda arbetsresultat. Den 4 april går vi igenom grunderna för lönerevision i kollektivavtalen och hur ett lönesamtal kan få högre kvalitet.

Fortsätt läsa

Välkommen till informationsträff den 4 april. FINFA – Försäkringsexperter för dig som är arbetsgivare, kommer till IDEA för att informera om allt du behöver veta om avtalsförsäkringar.

Fortsätt läsa

16 november i Malmö och 17 november i Göteborg kan du lära dig mer om vd- och styrelseansvarsförsäkring som ingår i IDEA-medlemskapet. Försäkringen är avsedd att skydda styrelseledamöter eller annan ledande befattningshavare för det personliga skadestånds- och ersättningsansvar som hen kan bli skyldig till. Det kan gälla brister i arbetsmiljöansvaret eller allmän misskötsel av organisationen och […]

Fortsätt läsa

Ny omgång börjar den 17 maj! För dig som vill bli en bättre arbetsgivare finns nu möjligheten att gå kursen certifierad arbetsgivare. Det innebär att du under fyra dagar får djupgående kunskap om de olika delarna av arbetsrätten: anställa, arbetsmiljö, förhandlingar och avsluta anställningen. Anmäl dig senast 31  mars och få 10 procents rabatt.

Fortsätt läsa

Vår ambition är att ge dig den kunskap du behöver för att bli säker i din arbetsgivarroll och istället lägga din tid på utveckling av verksamheten. IDEAs kurser erbjuder därför en mängd kunskap du har nytta av i ditt ideella engagemang och arbete. Boka en kurs innan 15 januari och få 10 procent rabatt.

Fortsätt läsa

Det ska vara lätt att göra rätt Kommande kurser i november och december; Certifierad arbetsgivare, Stockholm, del 1 av 4,  start 30 november Sätt rätt lön, 6 december i Stockholm

Fortsätt läsa

Arbetsgivare kan söka stöd från AFA för arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Stödet ges för arbetsmiljöutbildningar som genomförs under perioden 2016-01-01–2018-12-31. IDEA är en av de godkända utbildningsanordnarna.

Fortsätt läsa