Lagändring

I lagrådsremissen föreslås, genom ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, att en arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en kollektivavtalsbunden arbetsgivare endast ska få utövas under vissa villkor. Det första villkoret föreslås vara att strids­åtgärden ska ha beslutats i behörig ordning. Det andra villkoret föreslås vara att stridsåtgärden ska […]

Fortsätt läsa

Gäller från den 1 april 2019. Regeringen har beslutat att höja takbeloppet för lönebidrag av den bidragsgrundande lönekostnaden från 18 300 kr till 19 100 kr från och med den 1 april 2019. Höjningen innebär att arbetsgivare som anställer en person med funktionsnedsättning kan få högre subvention som kompenserar  om de anställer personer med nedsatt […]

Fortsätt läsa

Idag tisdag kl 14 kan du via din skärm vara med och se branschrådsmötet live. Hinner du inte till klockan 14, ingen fara det går också bra att titta på det i efterhand. För mer information och länken till livesändningen, klicka dig vidare här nedan (inloggning krävs).

Fortsätt läsa

Per den 1 januari 2019 ersätts regeln om karensdag av ett så kallat karensavdrag. Kollektivavtalet för tjänstemän har därför ändrats.

Fortsätt läsa

Riksdagen har beslutat om vissa ändringar i föräldraförsäkringen och som träder i kraft den 1 januari 2019, som innebär att föräldrapenning kan ges i fler situationer än tidigare.

Fortsätt läsa

Regeringen har tidigare beslutat om att införa nya regler i lagen om sjuklön om ett så kallat karensavdrag, som ersätter karensdagen. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2019.

Fortsätt läsa

Riksdagen har beslutat om en höjning av inkomsttaket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018.

Fortsätt läsa

Från den 1 juli 2018 införs en skyldighet för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren. Regeln gäller om det kan antas att den försäkrades arbetsförmåga kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar. Planen ska vara upprättad senast den dag då arbetstagaren har varit frånvarande på grund av […]

Fortsätt läsa

Den 25 maj träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Här presenterar vi en checklista som avser hur du som arbetsgivare ska arbeta med den nya lagen inom arbetsrättens område.

Fortsätt läsa

Riksdagen har antagit regeringens förslag till ändring i diskrimineringslagen. Ändringarna i lagen innebär att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samtliga diskrimineringsfaktorer i diskrimineringslagen (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). En annan nyhet är att lönekartläggningar från 2017 ska genomföras årligen.

Fortsätt läsa