Ledighet

Lyssna på IDEApoddarna, ett sätt för föreningar att ha koll på verksamhetsåret alltifrån det arbetsrättsliga, styrelsens ansvar till det ekonomiska. Poddarna har nu kompletterats med checklistor. Fortsatt trevlig sommar!

Fortsätt läsa

Många organisationer sitter i mars/april med planeringen av sommarens bemanning. Arbetsgivaren har begärt in önskemål från arbetstagarna om när man önskar ta ut sin semester och flera frågor kan då uppkomma. En vanliga fråga är hur många betalda semesterdagar en nyanställd har.

Fortsätt läsa