Under anställning

Som arbetsgivare hanterar du en mängd personuppgifter om dina anställda. Vad är personuppgifter och hur ska du arbetsrättsligt kunna efterleva dataskyddsförordningen. Per Lundqvist, chef för stiftelsetjänster Swedbank samtalar med Monica Lenárd, förbundsdirektör IDEA. 

Fortsätt läsa

Från den 1 juli 2018 införs en skyldighet för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren. Regeln gäller om det kan antas att den försäkrades arbetsförmåga kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar. Planen ska vara upprättad senast den dag då arbetstagaren har varit frånvarande på grund av […]

Fortsätt läsa

Nu finns det tre nya poddavsnitt att lyssna på. Lär dig mer om valberedningen och vad de kan bidra med i din organisation, vad som gäller med kontakterna med banken, firmatecknare eller företrädare – vad ska vi ha samt vilken arbetstidsmodell som kan passa bäst för er organisation och era medarbetare, schemalagd eller målstyrd arbetstid.

Fortsätt läsa

Arbetsgivare kan ansöka hos Försäkringskassan om att få bidrag för inköp för att förebygga sjukfall och underlätta för medarbetare att komma tillbaka efter sjukskrivning. Bidraget är på max 7 000 kronor per insats och täcker halva kostnaden.

Fortsätt läsa