Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Kurser, Lön

Dags för lönerevision!

Kom och lyssna, få inspiration och insikt om hur du ska förklara sambanden mellan löneutveckling och goda arbetsresultat.

Den 4 april går vi igenom grunderna för lönerevision i kollektivavtalen och hur ett lönesamtal kan få högre kvalitet.

Läs mer och anmäl dig här