Dokument

Inträdesansökan

0 visningar Uppdaterad: 7 maj, 2018

Följande handlingar ska skickas till oss:

  • Inträdesansökan undertecknad av firmatecknare
  • Protokollsutdrag utvisande behörig firmatecknare

Handlingarna sänds till:

IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
Medlemsenheten
Box 16355
103 26 Stockholm

Filer

Blankett Inträdesansökan
Ladda ner