Nyheter

Senaste nytt från IDEA

AD-dom

Fel att inte kompensera sjukskriven arbetstagare för nationaldagen

Annandag pingst upphörde att vara en allmän helgdag samtidigt som nationaldagen blev det. Eftersom nationaldagen alltid är den 6 juni infaller den i genomsnitt två av sju år på en lördag eller en söndag. På många avtalsområden har därför införts bestämmelser som på olika sätt kompenserar arbetstagaren för att nationaldagen vissa år infaller på helgen. Tvisten gäller om en arbetstagare enligt en sådan bestämmelse har rätt till kompensation för att nationaldagen inföll en lördag, fast att hon då var helt sjukskriven.

Enligt kollektivavtalet har medarbetare med ordinarie arbetstid förlagd måndag-fredag rätt till en dags ledighet under de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Avtalstexten är i sig klar och tydlig. De enda två förutsättningarna som anges för att få kompensationsledighet är att arbetstagarens ordinarie arbetstid är förlagd måndag-fredag och att arbetstagaren var anställd den 6 juni. Det anges inte i avtalstexten att det krävs att arbetstagaren är i tjänst.

Arbetsdomstolens slutsats är att arbetstagare som är sjukskrivna den 6 juni har rätt till en dags ledighet enligt kollektivavtalet. Domstolen tillägger att avtalsinnehållet är mer förmånligt för arbetstagarna än den regel som gällde när annandag pingst var allmän helgdag. Arbetstagarsidan har blivit överkompenserad, men det är inte tillräckligt för att frångå avtalstextens klara utformning.

Flera av IDEA:s kollektivavtal har en sådan skrivning om nationaldagen. Läs mer i arbetsrättsdatabasen i ditt kollektivavtal

Läs hela AD-domen här