Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Försäkringar

Förbättringar i omställningsförsäkringen TRR

Förändringar och förbättringar i omställningsavtalet TRR genomförs från och med den 1 januari 2019. Betalda studier, ersättning även för tjänstemän som blivit uppsagd på grund av sjukdom, och sänkta avgifter för arbetsgivarna är resultat av överenskommelse mellan parterna.

De största förändringarna blir att TRR kommer att kunna stötta individer som blivit uppsagda på grund av sjukdom samt ett utökat ekonomiskt stöd, TRR Studieersättning, till dem som behöver studera för att komma vidare till sitt nästa jobb.

Dessutom kommer arbetsgivarnas avgift tillfälligt att sänkas med 0,3% under 2019.

Läs mer på TRRs webbplats »