Förbundsstämman 2019

Tack alla medlemmar som kom och deltog den 21 maj! Platsen i år var hos vår medlem Sensus studieförbund i Stockholm.

Vi vill speciellt tacka Kjell-Åke Waldner, hemvistledare på Sensus som inledde eftermiddagen med att berätta om  ”Sensus, studieförbundens och folkbildningens roll i civilsamhället!”

– Utredning om gemensam organisation med KFO, höjd medlemsavgift och ändringar i stadgarna är några av besluten som togs på stämman.

Ny styrelse valdes

Förbundsstämman beslutade att välja om Véronique Lönnerblad Unicef, till ordförande i styrelsen fram till förbundsstämman år 2021.

Ledamöter i styrelsen fram till ordinarie förbundsstämma 2020

Malin Andersson, Studieförbundet Vuxenskolan (omval)
Rolf Andersson, NBV (omval)
Tomas Bjöersdorff, Erikshjälpen Second hand (omval)
Ann-Katrin Persson, Sensus studieförbund (omval)

Ledamöter i styrelsen fram till ordinarie förbundsstämma 2021

Magnus Jägerskog, Bris (omval)
Anna Nordström, Rädda Barnen (omval)
Per Leander, Stiftelsen Friends (nyval)
Sara-Maria Westerlund, Djurens rätt (nyval)

Ny medlemsavgift

Stämman beslutade att ändra medlemsavgiften för 2019, som innebär att den årliga medlemsavgiften numera uppgår till 3 % av ett prisbasbelopp, för närvarande 1395 kr/år. Någon ändring av serviceavgiften har inte skett utan är samma som tidigare år. Att medlemsavgifterna justeras är för att IDEA fortsättningsvis ska kunna upprätthålla kvalitet och medlemsnytta samt säkerställa såväl stabilitet som utveckling.

Jämförelsevis med andra arbetsgivarorganisationer har medlemsavgiften historiskt sett varit låg och kommer fortsätta att vara det även efter höjningen.

I medlemsavgiften ingår, som tidigare en förmånlig Vd- och styrelseansvarsförsäkring. Läs mer.

Tilläggsfakturering av medlemsavgiften kommer att ske början av hösten.

Revidering av stadgarna

Stämman beslutade om nya stadgar. Dessa kommer att publiceras på IDEAs webbplats efter sommaren. Förslaget som lades fram på stämman, se bilaga 12.1 a.

Bilagor

Bilagans nummer är kopplad till föredragningslistans numrering.

»Protokoll från stämman 21 maj 2019

Stämman 2020!

Notera redan nu i din kalender den 28 maj.