Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Försäkringar

Försäkringspremier 2016

Årets försäkringspremier för de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepension är nu klara. Här redovisas vad arbetsgivarens kostnad blir för premierna avseende anställda arbetare och tjänstemän (ITP 1 och ITP 2).

Samtliga kostnader uttrycks i procent av bruttolön. Observera att uppgifterna är preliminära då de varierar mellan olika företag/organisationer till exempel på grund av hur stor del av den totala lönesumman som avser lönedelar under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp, dvs 37 063 kronor per månad.

Läs mer