Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Lagändring

Förskolechef ska benämnas rektor från den 1 juli 2019

Regeringen pekar på att förskolan är början av ett sammanhållet skolsystem och förskolans rektor har det pedagogiska ledarskapet för en läroplansstyrd verksamhet. För att öka likvärdigheten och stärka kvaliteten inom förskolan vill regeringen också att rektorer för förskola ska gå en obligatorisk befattningsutbildning, likt rektorer i grund- och gymnasieskola.

Läs mer »