Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Medlemsinfo

Hälsning från IDEAs ordförande

IDEA- Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer har sedan sin start 1995 mer än dubblerat antalet medlemmar, vilket visar behovet av en obunden arbetsgivarorganisation med tydlig arbetsgivarkompass.

Under nuvarande ledning av förbundsdirektör/vd, Monica Lenàrd (tidigare Lysholm) har förbundet genomgått stora positiva förändringar som lett till att underlätta arbetsgivarens vardag och IDEA är idag en stark aktör i civilsamhällets positiva utveckling.

Monica har nu valt att gå vidare i sin karriär och lämnar sitt uppdrag preliminärt i samband med IDEAs årsstämma i maj 2019. Styrelsen har påbörjat rekryteringsprocessen av ny förbundsdirektör som ska fortsätta att utveckla IDEA som det självklara valet av arbetsgivarorganisation för civilsamhället.

//Véronique Lönnerblad
Styrelseordförande