Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Medlemsinfo

Årets viktigaste dag för dig som medlem! Anmäl dig till IDEAs förbundsstämma 21 maj 2019!

Hur vill du att IDEA ska se ut framöver? Anmäl dig och var med och påverka och kom och träffa andra medlemma, IDEAs kansli och styrelse! I år kommer platsen vara på Sensus studieförbund, mitt i centrala i Stockholm. För tider, program, handlingar och anmälan klicka på rubriken.

Datum: Tisdagen den 21 maj 2019

Plats: Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1, plan 9 i Stockholm. Karta

15.00 Kjell-Åke Waldner, hemvistledare på Sensus föreläser ”Sensus, studieförbundens och folkbildningens roll i civilsamhället!”

Efter föreläsningen bjuds det på Afternoon tea.

16.30 Stämman börjar.

Rösträtt och ombud

En medlem som önskar utöva rösträtt anger detta i anmälan (bifoga protokollsutdrag att du har firmateckningsrätt). Frånvarande medlem kan representeras genom fullmakt. Närvarande medlem får representera 4 andra medlemmar. Fullmakten laddar du hem här nedan och mejlar in till Ideas kansli senast den 15 maj.

»Fullmaktsblankett för ombud

 Valberedningen

Består av
Ola Bixo, Studiefrämjandet, ola.bixo@studieframjandet.se. Ola är sammankallande.
Anna Magnusson, anna.magnusson@bapelsinen.se.

ANMÄL DIG HÄR, senast den 15 maj!

» Gå vidare till anmälan.

För frågor och kontakt
Skicka e-post till eva.pettersson@ideella.se eller ring direkt till Eva Pettersson på telefon 08-632 29 92.

Handlingar

Bilagans nummer är kopplad till föredragningslistans numrering.

 

 


» Rapport från förbundsstämman 2018 med stämmoprotokollet – läs mer här.