Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Lönestatistik

Påminner om Insamlingen till 2018 års lönestatistik

Svarstiden är förlängd till och med 14 december. Behöver du support ring 08-50 55 59 30 till Aon Hewitt som sköter insamlingen. De uppgifter som efterfrågas är lön och yrkesområde för perioden 1-30 september 2018. Insamling och bearbetning av uppgifterna genomförs i samarbete med Aon Hewitt AB. Rapporten beräknas vara klar vid årsskiftet och kommer skickas ut till samtliga som medverkat. Tack för din medverkan.

Efterfrågan av lönestatistik är stor från våra medlemmar. För att få en tillförlitlig statistik är det viktigt att alla IDEA-medlemmar medverkar genom att inkomma med efterfrågade uppgifter. Återrapportering av färdigställd lönestatistik skickas ut till samtliga medlemmar som medverkat. Rapporten kommer också publiceras på www.ideella.se. De uppgifter vi efterfrågar är lön och yrkesområde för perioden 1-30 september 2018.

Som tidigare år kan ni som har fler än 10 anställda rapportera in via excel-fil som finns att ladda ner när ni har öppnat enkäten. Man kan också rapportera in med txt-fil, viktigt att txt-filen är i Svenskt Näringslivs format.

Har du inte fått mejl om inrapportering

Om du som medlem saknar mejlet ”Insamling till lönestatistik” meddela ditt organisationsnummer och aktuell e-postadress till info@ideella.se, så får du inom kort en inbjudan att delta i insamlingen. Titta gärna i din postlåda för skräpmejl eller övrig e-post, kan hända att informationen har hamnat där.

Behandling av personuppgifter

Uppgifterna som samlas in har en temporär lagring under perioden insamlingen pågår. Dessa raderas efter att statistikrapporten har publicerats som oftast sker i januari. Insamlingsperioden pågår perioden oktober till och med december.

Frågor och support

Frågor besvaras av Aon Hewitt, på tfn 08-50 55 59 30 eller till e-post: idea@aon.se.

Externa länkar

Läs mer om Standard för svensk yrkesklassificering.

Sökfunktion för yrke.

Tack för din medverkan!

Kontaktperson på IDEA när det gäller statistiken – Eva Pettersson, eva.pettersson@ideella.se, tfn 08-632 29 92.