Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Okategoriserat

Jag ser fram emot en spännande höst

Sommarsemestern närmar sig och de flesta av oss börjar landa inför en välförtjänt och avkopplande ledighet. Det unnar jag verkligen alla, även jag ska lägga mig på stranden med bra böcker och solglasögon.

Men precis som många av er kommer jag då och då låta tankarna vandra framåt, mot höstens utmaningar. Inte för att jag är stressad eller orolig, utan för att så stimulerande och spännande uppgifter ligger framför oss.

Jag har, innan jag tillträdde tjänsten som förbundsdirektör på IDEA strax före midsommar, arbetat i civilsamhällets och den värderingsstyrda sektorns arbetsgivarorganisationer i drygt sju år. Under den tiden har jag bland annat jobbat med intresseorganisationer, folkhögskolor, samfund, sociala företag, kooperativ och idéburna välfärdsföretag.

Jag har mött stora delar av sektorn och stöttat dess organisationer ur ett arbetsgivarperspektiv. Ibland snävt som i kollektivavtalsförhandlingar eller rådgivning kring omorganisationer och ibland i bredare mening med frågor som integration och etablering på arbetsmarknaden eller offentlig upphandling från sociala företag. Mina möten och erfarenheter har lett till en insikt som växt sig allt starkare genom åren, behovet för den idéburna sektorn att ena sig i vissa frågor för att kunna bevara sin särart i andra.

Det är därför med stort engagemang jag tar mig an det uppdrag som IDEA:s medlemmar gav oss på stämman i maj, att tillsammans med KFO utreda möjligheten att skapa en ny stark arbetsgivarorganisation för hela den idéburna sektorn.

Varför är detta en bra ide?
Om er förening eller organisation är en bra arbetsgivare som har ordning på anställningsavtal, pensioner, försäkringar, arbetsmiljöfrågor och är trygg i omorganisationer, då kan ni fokusera på det ni brinner för – själva syftet till varför ni finns, vad det än må vara: mänskliga rättigheter, en hållbar miljö, sjukdomsbekämpning eller möjligheten för fler att utöva sin idrott.

I detta finns också svaret på den ofta förekommande invändningen mot sammanslagningar, att storskalighet är ett hot mot mångfald och unik identitet. Jag menar att det handlar om att sortera, att ena sig i de frågor som berör på ett gemensamt plan.

❞Med närmare en kvarts miljon organisationer är civilsamhället en betydande samhällskraft.❞

Arbetsgivarfrågor är ett tydligt sådant område. Med en starkare och enad röst kan vi öka förståelsen för särarten och de unika behoven inom sektorn så att våra medlemmar kan verka på sina villkor och utifrån sina specifika förutsättningar. Genom att samla resurserna kan vi ge mer service till en låg kostnad.

Med närmare en kvarts miljon organisationer är civilsamhället en betydande samhällskraft. Men andra sektorers företrädare har varit bättre på att tala med en röst och lyckats påverka villkoren till gagn för deras verksamheter.

IDEA står inför arbetet att bli en starkare arbetsgivarröst för civilsamhället. Att bygga en ny arbetsgivarorganisation kräver lyhördhet och aktivt deltagande från alla som omfattas av förändringen. När vi är tillbaka från stränderna, sommarböckerna och jordgubbssaften vill jag gärna lära känna era verksamheter och förstå hur vi kan bli en ännu bättre företrädare för er. Hoppas vi ses då.

Med tillönskningar om en riktigt skön sommar!

Tobias Nilsson
Förbundsdirektör IDEA