Kurskalender

2019

April

4 april Frukostmöte – kollektivavtalade försäkringar, Stockholm

4 april Lönerevision, Stockholm

11 april Grundkurs i arbetsrätt, Göteborg

15 april Lönerevision, Göteborg

15 april Föreningsrätt, Göteborg

24 april Träffa IDEA i Göteborg

29 april Arbetsgivarens kompass, Webbinarium

Maj

8 maj Arbetsmiljö, Stockholm

16 maj Arbetsmiljö, Göteborg

16 maj Träffa IDEA i Göteborg

21 maj Arbetsgivarens kompass, Webbinarium

28 maj Tjänstemannaavtalet, Stockholm

Juni

3 juni Grundkurs i arbetsrätt, Malmö

13 juni Arbetsgivarens kompass, Webbinarium