Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Lagändring

Karensavdrag ersätter karensdag

Regeringen har tidigare beslutat om att införa nya regler i lagen om sjuklön om ett så kallat karensavdrag, som ersätter karensdagen. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer om lagändringen »